Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Under flera år har politikerna satsat extra medel till grundskolorna och i år har elevpengen ökat med fyra procent för de kommunala skolorna. Det är med andra ord inte så att skolorna fått mindre pengar än tidigare år utan tvärt om, skriver debattören.  Bild: Jonas Ekströmer / TT
Under flera år har politikerna satsat extra medel till grundskolorna och i år har elevpengen ökat med fyra procent för de kommunala skolorna. Det är med andra ord inte så att skolorna fått mindre pengar än tidigare år utan tvärt om, skriver debattören. Bild: Jonas Ekströmer / TT

Vi tar elevernas behov på allvar

Vi tar förstår er oro och tar era upplevelser på största allvar. Alla elever har rätt till utbildning i Göteborgs Stads skolor. Grundskoleförvaltningen arbetar alltid för att ge alla elever det stöd de behöver i sin utbildning. Vi vet också att elever och vårdnadshavare ibland upplever att vi inte kan ge just det stödet. Att den upplevelsen finns är givetvis inte bra, skriver Peter Johansson, Utbildningschef för Göteborgs grundskoleförvaltning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

8/7 Dags att ta ansvar för utsatta barns rätt till utbildning

Grundskoleförvaltningen ser precis som ni att det finns flera områden där vi behöver bli bättre, för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till. Särskilt stöd och organisering av särskilda undervisningsgrupper är ett område vi behöver utveckla.

Extra medel

Under flera år har politikerna satsat extra medel till grundskolorna och i år har elevpengen ökat med fyra procent för de kommunala skolorna. Det är med andra ord inte så att skolorna fått mindre pengar än tidigare år utan tvärt om.

Det är inte heller så att färre elever får plats i särskilda undervisningsgrupper i år jämfört med tidigare år.

Tanken är också att öka likvärdigheten, så att det finns särskilda undervisningsgrupper över hela staden. Under hösten börjar arbetet med förberedelserna för den nya organisationen.

Grundskoleförvaltningen har precis presenterat en övergripande utredning om hur de kommunala skolorna kan organiseras i framtiden. Grundskolenämnden har nu tagit beslut om den nya organisationen. En del i utredningen handlar om särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper. Syftet här är att skapa likvärdighet över staden så att elever får samma rätt till stöd oavsett var i staden de bor.

Alla rektorer i grundskoleförvaltningen styr och organiserar den skola de leder. Vi vill ge alla rektorer bra förutsättningar att arbeta långsiktigt för att ge elever särskilt stöd och samla en bred kompetens av personal kring elevers olika behov av stöd, framför allt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tanken är också att öka likvärdigheten, så att det finns särskilda undervisningsgrupper över hela staden. Under hösten börjar arbetet med förberedelserna för den nya organisationen.

Inte utan stöd

Regeringen presenterade i juni en delrapport i en utredning om elevers möjligheter att nå målen i skolan. I delrapporten har utredarna tittat på hur skolorna kan organiseras för att möta elever med behov av särskilt stöd. Den här rapporten kommer också vara ett underlag i grundskoleförvaltningens fortsatta arbete med stöd till och organisering av särskilda undervisningsgrupper.

Ni skriver att 450 barn nekats placering i särskild undervisningsgrupp. När vårdnadshavare önskar placering i särskild undervisningsgrupp gör rektorn på skolan alltid en utredning. Så här har det sett ut tidigare år och så har det fungerat även i år. Även om eleven inte får plats i en särskild undervisningsgrupp innebär det inte att eleven inte får annat stöd.

Peter Johansson, Utbildningschef Göteborgs grundskoleförvaltning.