Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi tar ansvar för ekonomin och prioriterar välfärden

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad, men samtidigt en stad med många utmaningar. I dag presenterar Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna budgetförslag för 2018. Budgeten innehåller en rad nya satsningar för att möta stadens utmaningar, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Att stärka stadens konkurrenskraft och tillväxt är avgörande för att säkra den framtida välfärden. När nya företag startar och nya jobb skapas ger det resurser att satsa på skolan och äldreomsorgen. Om ekonomin stannar upp, stannar också välfärden.

Göteborg ska vara en stad där nya idéer och innovationer växer fram. Staden ska vara attraktiv för entreprenörer och företagare som vill starta och utveckla företag. För redan etablerade företag ska det finnas tillgång till kompetens, lokaler och kontor.

Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs allt sämre. I budgeten avsätter vi 20 miljoner kronor för att stärka det lokala företagsklimatet, där ingår även en satsning för att finansiera Stadsbyggnadskontorets arbete med öppen data. Göteborgs välstånd byggs av företagsamma människor.

Fler behöver komma i jobb

Alla göteborgare ska utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sin egen försörjning och ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Tyvärr ser vi en utveckling där utanförskapet växer sig allt starkare i Göteborg. Att stå utanför arbetsmarknaden under lång tid är förödande för individen och innebär betydande samhällsekonomiska förluster.

Fler måste gå ifrån passivt bidragsberoende till jobb eller studier. Arbetsmarknaden omgärdas i dag av allt för höga murar. Det drabbar inte minst dem som står längst bort från arbetsmarknaden – unga, personer med funktionsnedsättning, personer som är nya i Sverige, liksom äldre. Drivkrafterna för arbete måste öka, liksom samhällets insatser för alla som i dag står utan jobb. I budgeten avsätter vi 25 miljoner kronor och föreslår en rad insatser för att fler ska få möjlighet att komma i jobb.

Utmaningen med att bryta utanförskapet måste genomsyra stadens alla verksamheter, det är inte en fråga för enskilda stadsdelar eller bostadsbolag. Fler behöver få ett jobb eller chans till utbildning och nya göteborgare behöver snabbt lär sig svenska språket. Det är nycklarna till en framgångsrik integration. Det är så vi skapar en stad med framtidstro.

Göteborg behöver fler bostäder

Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. I en växande stad, som ska fungera bra för människor i alla åldrar och med olika livsstilar, krävs det att vi skapar förutsättningar för att alla själva ska kunna utforma sina liv från förskolan till äldreboendet. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. Att ha makt över det egna boendet är viktigt för den enskildes livsmöjligheter.

I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Därför behöver det byggas fler bostads- och hyresrätter tillsammans med småhus, studentboenden och boenden för äldre. En riktad satsning genomförs i budgeten på över 34 miljoner kronor för att öka bostadsbyggandet och förbättra samordningen i staden. Det är så vi bygger ihop staden.

S ka vara en trygg stad

Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. I förra veckan presenterade vi flera satsningar, på över 60 miljoner kronor, för att tillsammans bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin

I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. I stället väljer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att elda på den kommunala ekonomin. Det är inte hållbart. För det är välfärden, stadens anställda och skattebetalare som får ta smällen och notan när nästa ekonomiska kris kommer.

Den ekonomiska politiken måste läggas om och det gör vi med den budgeten som presenteras i dag. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Vi säkerställer att göteborgarna får valuta för skatten och garanteras den välfärd de betalat för, med både hög kvalitet och ökad valfrihet.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tar ansvar för ekonomin, samtidigt som vi satsar mer på jobb och företagande, förskolan, skolan och äldreomsorgen. Stadens utmaningar är till för att mötas och det gör vi tillsammans. I Göteborg ska man både få tillhöra och tillföra. Det är så vi bygger en stad, ett Göteborg. Det tar vi ansvar för.

Jonas Ransgård (M)

gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (L)

gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)

gruppledare och kommunalråd