Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi stärker fredsarbetet för att kunna förebygga krig

Dagens allt mer komplexa konflikter kräver ett starkare fredsarbete. Vi inleder därför det nya året med en viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocesser, skriver bland andra utrikesminister Margot Wallström (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

War is the horror of all horrors and the greatest of all crimes är orden Alfred Nobel valde för att beskriva en värld som slets i sär av krig. På många sätt är vår tid lika fylld av konflikter och i flera konfliktdrabbade regioner är de humanitära behoven i dag till synes oändliga.

Våldet i länder som Syrien, Jemen och Afghanistan har raderat decennier av ekonomisk, social och politisk utveckling. Dagens allt mer komplexa konflikter har gett upphov till den största flyktingkrisen i modern tid.

Ofantligt lidande

Krig resulterar alltid i ofantligt mänskligt lidande och brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi vet dessutom att ungefär hälften av världens fredsavtal kollapsar inom en tioårsperiod, och att nio av tio konflikter uppstår i länder som redan har drabbats av krig. Väpnade konflikter ger upphov till negativa spiraler som är svåra att vända. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred.

Därför inleder regeringen vid årsskiftet en viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocesser. Den 1 januari 2017 upprättas en ny stödfunktion på Utrikesdepartementet med uppgift att stärka samarbetet mellan diplomati och utvecklingsarbete i ett antal prioriterade konfliktområden. Till satsningen hör även en handfull särskilt rekryterade diplomater som ska bidra med ny kunskap till ambassadernas redan pågående fredsfrämjande arbete i fält. Syftet är att stärka förmågan att driva politisk förändring samt ta dialog och förhandlingsinitiativ. Det handlar om att skapa fördjupad förståelse av komplexa konflikter, identifiera möjliga vägar mot lösningar, föra samman parter och att främja dialog som ett verktyg.

Stark tradition av dialog

Sverige har en stark tradition av dialog och konfliktlösning. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter och stödja fredsansträngningar och som medordförande i den Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande samarbetar vi med konfliktdrabbade länder för att bryta den onda våldscykeln. Med denna nya fredsfrämjande satsning vässas hela utrikesförvaltningens förmåga att bidra till hållbara och inkluderande fredsprocesser. Detta arbete genomför vi utifrån fyra centrala delar:

Lärdomar från våra fredsansträngningar. Vårt arbete i bland annat Colombia, Filippinerna, Somalia och Liberia kommer att stå i centrum. Vi vet att öppenhet är en förutsättning för att hantera konflikters grundorsaker och för att fredsavtal ska hålla över tid. En framgångsrik fredsprocess är inte endast en fråga om eld-upphör eller ett formellt avtal mellan stridande parter. Det handlar även om rättvisa, försoning, återuppbyggnad, utbildning, hälsa, politiskt tillträde och fördelning av resurser. En hållbar fredprocess skapar förutsättningar för stabila och rättssäkra institutioner som främjar social, ekonomisk och politisk hållbar utveckling för alla.

Utifrån vår feministiska utrikespolitik. Vi kommer att vidareutveckla stödet till kvinnors meningsfulla deltagande i fredsansträngningar före, under och efter konflikter. Att kvinnor ska medverka på samma villkor som män i alla delar av samhället är en självklarhet. När forskning dessutom visar att jämställda fredsavtal har en större chans att överleva så är det ett bevis för att vår politik är såväl rättvis som smart.

Stärka vår förmåga att bygga fred underifrån. Formella fredsprocesser som exkluderar konfliktens offer eller lokala fredsbyggare har små förutsättningar att hålla över tid. Genom att koppla samman processer på lokal, nationell och internationell nivå läggs grunden för legitima avtal som beaktar konfliktens grundorsaker.

En nära dialog. Vi ser fram emot att genomföra denna satsning i nära dialog med andra stater samt med organisationer som EU, FN och Afrikanska Unionen. Inte minst i FN:s säkerhetsråd kommer Sverige att driva en fördjupad och integrerad politik för att förebygga och lösa konflikter. Genom vårt breda nätverk av internationella samarbeten så förstärker vi möjligheterna för framtida fredsavtal att bli hållbara. Med ett fördjupat engagemang för hela utrikesförvaltningen och en fokusering av resurser stärker vi Sveriges förmåga att förstå, förebygga och lösa konflikter. Det är en human och fredsinriktad politik som minskar det enorma mänskliga lidande orsakat av krig och konflikter.

Margot Wallström (S)

utrikesminister

Isabella Lövin (MP)

minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kenneth G Forslund (S)

ordförande i riksdagens utrikesutskott

Pernilla Stålhammar (MP)

talesperson för utrikes-, bistånds säkerhetspolitiken