Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi ställer höga krav på bygget av Västlänken

Alla byggprojekt påverkar miljön under byggtiden, särskilt i storstadsmiljö. Vi ställer därför höga krav på entreprenörernas utsläpp från maskiner och lastbilar när Västlänken byggs, skriver Mira Andersson Ovuka, Trafikverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Västlänkens miljöpåverkan, 29/3

Enligt Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening (GKMA) har vi undvikit att ta fram viktigt underlag för Västlänkens påverkan på luftkvaliteten under byggtiden. Det stämmer inte. Den rapport GKMA hänvisar till och som Miljöförvaltningen tagit fram åt Trafikverket, bekräftar innehållet i tidigare utredningar. Syftet var att utvärdera vilka åtgärder som ger effekt för att minska påverkan på luftkvaliteten och se vilka områden som kan påverkas.

Luftkvaliteten kommer att påverkas under byggtiden. I en del områden i Göteborg överskrids redan i dag gränsen för miljökvalitetsnormen för luft. Mot bakgrund av detta, och med hänsyn till den långa byggtiden, ställer vi höga krav på entreprenörernas utsläpp.

Rapporten visar att med de höga kraven blir utsläppen lägre. Våra krav är högre än de som finns i Trafikverkets regelverk för generella miljökrav vid entreprenadupphandling. Under byggskedet följer vi upp luftkvaliteten och vid behov vidtar vi ytterligare åtgärder.

Tung trafik leds ut på de större lederna

I GKMA:s debattartikel förekommer en rad faktafel.

l Det blir inte trafik med en lastbil i minuten under 5-6 år. Våra prognoser visar en lastbil var 3:e minut under ungefär fyra år, fördelade över hela tunnelns sträckning. Påverkan blir olika i olika delar av staden beroende på hur trafiken ser ut i dag. Arbetstunnlarna är placerade så att den tunga trafiken leds ut på de större trafiklederna så fort som möjligt för att minimera inverkan i staden.

l Utsläpp av klimatpåverkande koldioxid från betongarbeten och transporter är inte större än de miljövinster i form av minskad biltrafik som uppkommer under Västlänkens 100-åriga livstid. Våra beräkningar visar att Västlänken och Olskroken planskildhet är återbetalningsbara gällande koldioxid på cirka 15 år.

l Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids inte under tiden som Västlänken byggs. Det visar en rapport från februari i år.

I oktober sker förhandlingen i mark- och miljödomstolen. Där hörs både de parter som skickat in yttranden och Trafikverket. Efter förhandlingen avkunnar domstolen en miljödom som reglerar villkoren för bygget. Västlänken är ett viktigt steg i att förbättra möjligheterna för kollektivtrafikresande till och från Göteborg, och bidrar därmed till en bättre luftmiljö.

Mira Andersson Ovuka

doktor i naturgeografi, miljöansvarig projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Trafikverket