Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jonas Ransgård (M), oppositionsråd Göteborg

Vi ska stoppa mygelkulturen i Göteborg

I dag presenterar stadsrevisionen sin fördjupade granskningsrapport över nämnden för Intraservices haveri. Det blir en dyster men viktig läsning. Inte minst för Socialdemokraterna, skriver Jonas Ransgård (M) och Monika Beiring (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med rapporten kommer olika missförhållanden fram i ljuset. Vi kommer att läsa om hur regelverk har brutits och hur skattepengar har använts felaktigt. Hur nämndsordförande har fattat beslut om spektakulära resor, utan att anmäla besluten för nämnden. Hur kostnader för konsulter skenar och hur ingång av avtal hanteras godtyckligt och i vissa fall av personal som saknar behörighet.

Undermålig politisk styrning

Vi kommer att få en bild av vad som sker när en felaktig kultur inte ifrågasätts. Vi kommer tydligt förstå konsekvenserna av undermålig politisk styrning och avsaknad av politiskt ansvarstagande.

Vi tänker sätta stopp för missförhållandena! Vi är besvikna över att Socialdemokraterna så länge undvikit ansvarstagande för haveriet i nämnden för Intraservice. De har duckat för de politiska konsekvenserna och i stället ägnat möda åt att lägga över ansvaret på tjänstemän och medarbetare. Det är ynkligt.

Det är på initiativ av Alliansen i nämnden som en extern granskning avseende utlandsresorna 2014–2017 har kommit till stånd. Vi har begärt att få en tydlig bild av vilka beslut som avviker från nämndens regelverk, vem som har fattat besluten och med vilket mandat. Rättelser ska så långt det är möjligt göras.

Så tar vi ansvar för ordning och reda

Vi kommer redan vid nästa nämndsammanträde kräva fler åtgärder:

  • Samtliga ordförandebeslut som tagits under åren 2014–2017 ska redovisas.
  • En internkontrollplan måste användas för att upptäcka och åtgärda felaktigheter. En kultur av kontroll, ordning och reda måste etableras i och av nämnden.
  • En genomlysning av samtliga gällande konsultavtal och en handlingsplan för framtiden för att bringa ordning i nämndens yviga användning och avlöning av konsulter måste göras.
  • Delegationen rörande attesträtt måste ses över och efterlevas. Avtal ska ingås av chef som har fått delegation av nämnden att fatta sådana beslut. Ingen annan.

Kan behövas fler insatser

Vi utesluter inte att fler åtgärder kommer att behöva vidtas. Det krävs uthållighet och beslutsamhet för att implementera ordning och reda. Intraservice är den senaste i en lång rad av skandaler och missförhållanden under den rödgröna kommunledningen. Detta måste ta slut. Vi tänker ta ansvar för att detta blir gjort och för att göteborgarna kan känna förtroende för att deras skattepengar används till det som de är avsedda för.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd Göteborg

Monika Beiring (M)

2:e vice ordförande nämnden för Intraservice