Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ny riktning. Stadens transportsystem och struktur har byggts med bilen som grund, vilket gör att många måste ta bilen vare sig man vill eller ej. Det ändrar vi inte över en natt. Därför behöver vi planera smart nu när Göteborg växer och göra det enklare att leva i staden utan egenägd bil, skriver Liberalerna Göteborg.

Vi ska bygga tätare stad med färre p-platser

Det är dags att gå från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen. Då är det en rimlig princip att antalet p-platser kan vara lägre i centrala områden med god kollektivtrafik, skriver Ann Catrine Fogelgren (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När behovet av en egen bil minskar i delar av staden behöver också planeringen följa med. Många p-platser i de centrala bostadsområdena står i dag tomma eller används ytterst sällan. Liberalerna prioriterar att planera för bostäder som människor har råd att bo i och som underlättar för ett smidigt vardagspussel. Det innebär en omprioritering från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen än de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet.

Frihet leva utan bil

Göteborg ligger lägre än Stockholm och Malmö gällande antal bilar per 1 000 invånare. Samtidigt ökar den genomsnittliga åldern för när man skaffar körkort. I storstäderna finns alternativa transportmöjligheter och en större närhet till service, jobb och nöjen. Det skapar också en frihet att kunna leva utan egen bil, som för många är en stor utgift.

Nu finns ett förslag till riktlinjer för mobilitet på remiss. Förslaget innebär bland annat att p-talen kan vara lägre i centrala områden med god kollektivtrafik. Det tycker Liberalerna är en rimlig princip. P-talen bestämmer hur många parkeringsplatser som minst ska byggas, men byggherren är fri att planera för fler om man tror att det finns behov av det. I dag sker det ytterst sällan.

VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, menar att en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra till ett effektivt transportsystem, bättre tillgänglighet, renare luft samt en säker, trygg och mer jämlik stadsmiljö. Det är yttre faktorer som arbetstider och tillgång till bostäder inom rimligt avstånd som styr resvanor, vilket betyder att en välplanerad stad med närhet till vardagens resmål gör det enkelt att leva utan bil.

Effekterna av sänkta parkeringsnormer för bostäder i Porslinsfabriken i Lundby har också studerats. Slutsatserna visade att de allra flesta var nöjda med parkeringssituationen samt att parkeringsnormen kunde varit ytterligare lägre. Resultatet visade att 19 procent av hushållen hade minskat bilinnehavet. En majoritet har emellertid inte förändrat bilinnehavet eller bilanvändningen.

P-platser driver upp kostnaderna

P-platser driver upp kostnaderna för nyproduktion. För en garageplats ett plan under mark beräknas kostnaden vara 500 000 kronor per plats och ännu högre vid fler plan. Om vi ska kunna bygga bostäder till rimliga kostnader måste staden planeras smartare.

Många byggföretag satsar nu på sänkta boendekostnader vilka i dag är alldeles för höga för många människor, så väl unga som äldre. Dessutom rullar snart självkörande bilar på Göteborgs gator genom forskningsprojektet ”Drive Me” som Volvo står bakom. Med självkörande bilar kan användningen effektiviseras och genom bilpooler kan fler enkelt få tillgång till bil vid behov.

Självklart kvarstår behoven av parkeringsplatser, exempelvis i områden med sämre kollektivtrafik och för besökare. Stadens transportsystem och struktur har byggts med bilen som grund, vilket gör att många måste ta bilen vare sig man vill eller ej. Det ändrar vi inte över en natt. Därför behöver vi planera smart nu när Göteborg växer. Det måste också till bättre kollektivtrafik, fler bilpooler och pendelparkeringar för att göra det enklare att leva i staden utan egenägd bil.

Tydlig trend att följa

Gör man en utblick i Sverige och världen ser vi tydligt att trenden går mot färre parkeringsplatser och bilar i stadskärnorna till förmån för bostäder, service och kollektivtrafik. Även företag som Ikea planerar för mindre varuhus centralt med få parkeringsplatser i ett antal städer, där man exempelvis beställer hemkörning av varor i stället. Göteborg behöver vara en del av den utveckling som nu pågår och planera för en fungerande vardag i bostäder som människor har råd med.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd och 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden

Axel Darvik (L)

2:e vice ordförande miljö- och klimatnämnden och ledamot i kommunfullmäktige