Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

VÅRDEN. Sjukvårdspersonalen måste få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, skriver bland andra Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet

Vi satsar 15 miljoner på att få ned antalet sjukskrivningar

För att Västra Götalandsregionen ska vara attraktiv för sjukvårdspersonal satsar vi nu stort på arbetsmiljön och ledarskap som ett led i att minska sjukskrivningar och underlätta rehabilitering, skriver bland andra Gunilla Levén (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionen ska vara attraktiv att söka sig till och vidareutvecklas i. I budget för 2017 lägger GrönBlå Samverkan stor vikt vid att Västra Götalandsregionen ska arbeta för att främja en god hälsa genom satsningar på arbetsmiljö, ledarskap och friskvård, men också ta ansvar för rehabilitering för att få en snabb återgång i arbete.

Arbetsmiljön och arbetsförhållandena behöver förändras och förbättras som en del i strävan att minska sjukfrånvaron. Ett led i att utveckla en långsiktigt god hälsa bland regionens medarbetare är att se över arbetsbelastningen som upplevs som hög, samt pröva och utvärdera olika arbetstidsmodeller.

Vi vill att arbetet inom Institutet för stressmedicin (ISM) vidareutvecklas i syfte att ge medarbetarna bättre möjligheter till förebyggande stöd och rehabilitering och satsar därför 15 miljoner kronor extra 2017 för att förstärka arbetet med att minska sjukskrivningar. Dessutom ska en kartläggning göras av goda exempel från olika arbetsmiljöprojekt.

För att minska arbetsrelaterade skador ska projekt genomföras för att hitta effektiva påverkansmetoder, till exempel möjlighet till träning på arbetstid. Det är även viktigt att erbjuda olika förmåner av företagshälsovård samt hälsofrämjande insatser.

Betald utbildning

Dessutom fortsätter vi vår satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Medarbetarnas administrativa börda ska minska så att mer tid kan gå till det patientnära arbetet. Därför satsar vi en miljard till utveckling av IT-miljön fram till 2018. Vi fortsätter arbetet med uppgiftsväxling och teamarbete. Yrkesintroduktion fortsätter till undersköterskor, skötare, barnsköterskor och sjuksköterskor för att de ska komma in i arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

Västra Götalandsregionen ska fortsätta satsningen på PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. Genom att intensifiera arbetet med validering och genom nya kreativa sätt att fånga upp människor med sjukvårdsutbildning kan rekrytering och bemanning inom hälso- och sjukvården underlättas. Om vården ska vara personcentrerad så ska Västra Götalandsregionen även vara medarbetarcentrerad.

Gunilla Levén (M)

ordförande personalutskottet

Tina Ehn (MP) ledamot

Brigitta Adolfsson (L) ledamot

Cecilia Andersson (C) ledamot

Conny Brännberg (KD) ledamot