Vi river inte – vi bygger en stark arkitektutbildning

Vi kan försäkra att Chalmers kommer fortsätta att investera i sin redan framgångsrika arkitekturverksamhet. Arkitekturskolan rivs inte, den byggs starkare för framtiden, skriver Stefan Bengtsson, Chalmers.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Chalmers arkitektur, 30/11

Vi kan direkt stilla Gert Wingårdhs och övriga branschföreträdares oro för en nedmontering av Chalmers arkitektutbildning. Samgåendet mellan institutionerna Arkitektur och Bygg- och miljöteknik ingår i en större förändring av vår interna organisation som syftar till att Chalmers också i framtiden ska vara ett ledande universitet.

Tvärtemot artikelförfattarnas farhågor handlar det om att skapa förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga ämnen och utbildningar. Vi gläds åt deras engagemang i vår utbildning och delar deras uppfattning att kompetens som motsvarar utmaningarna i framtidens samhälle kontinuerligt måste stärkas. Förändringarna på Chalmers handlar om att skapa förutsättningar för detta – inom arkitektur och andra områden.

Berikas av möten

Vår tro är att verksamheter berikas av möten där beprövad kunskap får ta spjärn mot färska rön i nya sammanhang. Vi är övertygade om att detta gör våra utbildningar attraktivare för studenter och deras framtida arbetsgivare och, hoppas vi, för de yrkesverksamma arkitekter som genom sina insatser i dag bidrar till en högklassig arkitektutbildning.

Den framgångsrika utbildningen och forskningen inom arkitektur vid Chalmers kommer också framöver att ha en stark profil och synlighet. De två arkitektutbildningarna leds tillsammans med Chalmers övriga utbildningar i en gemensam organisation sedan 2005, vilket säkrar att de inte får en försvagad ställning.

Profilen påverkas inte

Arkitektutbildningarnas särskilda profil och behov av extern synlighet, som de har gemensamt med till exempel sjöbefälsutbildningen, påverkas inte av den pågående förändringen. Vi kan försäkra att Chalmers kommer fortsätta att investera i sin redan framgångsrika arkitekturverksamhet. Arkitekturskolan rivs inte, den byggs starkare för framtiden!

Stefan Bengtsson

rektor och vd, Chalmers