Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Idealet som vi ser det är en stad med blandade boendeformer. Segregation handlar ofta om ensidig dominans av någon boendeform. De områden i Göteborg som av polisen beskrivs som utsatta eller särskilt utsatta domineras till exempel helt av hyresrätter, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt
Idealet som vi ser det är en stad med blandade boendeformer. Segregation handlar ofta om ensidig dominans av någon boendeform. De områden i Göteborg som av polisen beskrivs som utsatta eller särskilt utsatta domineras till exempel helt av hyresrätter, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt

Vi minskar hemlösheten genom att bygga fler bostäder

Gruppen hemlösa utan sociala problem blir allt större, visar SVT:s Uppdrag granskning i kvällens program. För att råda bot på det här har alliansen i Göteborg ökat byggtakten drastiskt. Över 4000 bostäder färdigställdes förra året och vi ser att de som är akut hemlösa blir färre, skriver Hampus Magnusson (M) och Nina Miskovky (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ikväll sänder SVT:s Uppdrag granskning ett program om den nya hemlösheten som handlar om att personer som inte har några sociala problem men som inte har något hem på grund av bostadsbristen.

Bostadsbyggandet i Göteborg har under flera mandatperioder varit eftersatt. Nybyggnationen har skett långsamt och trevande samtidigt som antalet invånare i staden vuxit snabbt. En effekt har varit att en ny typ av hemlöshet har fått växa fram. I den så kallade strukturella hemlöshet har individer och familjer utan sociala problem hamnat i osäkra boendesituationer. Ofta har kommunen fått stå för stora kostnader i samband med olika akuta boendelösningar.

Alliansen i Göteborg gick till val på att bygga fler bostäder. Vårt mål var att 20 000 nya bostäder skulle byggas under mandatperioden 2018-2022. Just nu ser vi ut att vara på god väg. Jämfört med det rödgröna styret har vi dubblerat takten i byggandet. Nära 4400 bostäder färdigställdes under 2019. Fler än 5000 bostäder påbörjades.

Ökat byggande

När vi nu ökar takten i byggnationen ser vi också att hemlösheten minskar. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet hushåll som är akut hemlösa med 13 procent. Det samtidigt som den totala befolkningen ökade. Minskningen av hemlösheten möjliggjordes genom en kombination av ökat byggande och riktade sociala insatser mot utsatta grupper.

Vi bör alla vara medvetna om att den bostadsskuld som byggdes upp under 90- och 00-talen gör att den strukturella hemlösheten kommer finnas ännu en tid. Men det är viktigt att också visa på att rätt politiska beslut faktiskt ger resultat. Det går att minska hemlösheten genom att underlätta för bostadsbyggande.

Av de 3321 lägenheter som färdigställdes i fjol var 1495 hyresrätter, och av de lägenheter som började byggas var fler hyresrätter än bostadsrätter.

En kritik som slentrianmässigt riktats mot oss från vänster är att vi inte skulle bygga hyresrätter. Men också vi tycker att hyresrätter fyller en viktig funktion i det totala bostadsbeståndet. Byggandet av hyresrätter har inte avtagit bara för att vi också bygger andra typer av boenden. Av de 3321 lägenheter som färdigställdes i fjol var 1495 hyresrätter, och av de lägenheter som började byggas var fler hyresrätter än bostadsrätter.

Samtidigt är det sant att vi fortfarande tror på egnahemstanken. Vi ser att ägandet av det egna hemmet ger trygga medborgare som tar ansvar för samhället. Därför har vi också sagt att småhus och stadsradhus ska prioriteras. Flyttkedjor är också ett sätt att skapa fler lediga hyresrätter.

Blandade boendeformer

Idealet som vi ser det är en stad med blandade boendeformer. Segregation handlar ofta om ensidig dominans av någon boendeform. De områden i Göteborg som av polisen beskrivs som utsatta eller särskilt utsatta domineras till exempel helt av hyresrätter. Vi vet att människor ofta väljer att satsa på eget boende när de etablerar sig på arbetsmarknaden och skaffar familj. Det skadar det sociala nätet i ett område om dessa individer tvingas flytta bort – ofta till en annan kommun.

I politik finns sällan möjligheterna till ett Alexanderhugg – en enskild åtgärd som löser alla problem. Men i Göteborg är faktiskt bostadsbyggandet något som återkommer i nästan alla utmaningar. Segregation, vikande skattekraft och hemlöshet har alla sin grund i att det länge byggdes för få bostäder. Vi försöker nu åtgärda detta och bygger Göteborg till ett godare hem för fler.

Hampus Magnusson (M), Kommunalråd

Nina Miskovsky (M) kommunalråd