Vi måste kunna överleva i byggkaoset ni skapat

Om ni vill att Göteborgs innerstad ska överleva det byggkaos ni skapat måste ni ta våra problem på allvar. Tillgängligheten till innerstaden måste bli bättre, skriver bland andra Marianne Quick, Cityhandlarna.

ANNONS

Shabaz Kahn (S) och Cecilia Dahlman-Eek (S) missar tyvärr helt att ge svar på våra frågor. I stället statuerar de ett exempel genom att, som vanligt, bara prata om samverkan och dialoger, i stället för att ge oss konkreta svar. Man kan kalla det härskarteknik eller ren ignorans.

Sättet ni yttrar er på är ytterligare ett bevis på hur ryggdunkandes ni är – speciellt under valår. Vi handlare har ingen politisk agenda, vi ser verkligheten och upplever den dagligen. Verkligheten är den negativa trenden som pågått alldeles för länge – en trend som till stor del beror på avsaknad av tillgänglighet.

ANNONS

Dialogmöten utan verkstad

Cityhandlarna har deltagit på flertalet av era så kallade dialogmöten. Dessa möten har inte gett något mer än lämnat en klump i magen. Ni nämner det som kallas Citysamverkan, som varit aktuellt under en längre tid. Dock har vi fortfarande inte sett något resultat utan hittills endast ytterligare en dialogform utan åtgärder. Vidare hänvisar ni till den lyckade satsningen av Magasinsgatan men eftersom den renoverades för nästan 20 år sedan känns det inte relevant för dagens diskussion. Dessutom finansierades renoveringen till stor del av fastighetsägarna.

Ni nämner även ”omgörningen av Domkyrkoplan” men eftersom det är för tio år sedan känns inte det heller som ett rimligt exempel. Den har inte heller med tillgängligheten att göra.

Ta situationen på allvar

I stället för alla irrelevanta exempel skulle vi uppskatta att ni tar situationen på allvar om ni vill att Göteborgs innerstad ska överleva det byggkaos ni skapat. Vi begär inte mycket för att främja innerstadens välmående under rådande situation, där varje spadtag blir som en dödsstöt.

De senaste åren har vi redan upplevt en rad misslyckade projekt som broarna över Vallgraven. Nu är vi trötta på eländet med en innerstad utan broar och blundande politiker som hänvisar till lyckade projekt, som skedde innan Iphonen introducerades.

ANNONS

Göteborg behöver framtidstro – inte bakåtsträvare.

Staden grävs upp och stängs av på grund av Västlänken, men inte en enda konkret åtgärd presenteras. Det är nog på sin plats att repetera slutet från vårt tidigare inlägg:

”Rasera inte detta utan konkretisera i stället vad ni vill göra för att stödja handeln. Presentera en plan!”

Marianne Quick

ordförande Cityhandlarna

Karin Lindberg

företagare inom Vallgraven

Arash Chark

ordförande Saluhallen

ANNONS