Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) flyttade sitt kontor till Hjällbo i Göteborg under en vecka i augusti. Invånarna i området bjöds in att berätta om sina förhoppningar och idéer kring hemkvarteren.
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) flyttade sitt kontor till Hjällbo i Göteborg under en vecka i augusti. Invånarna i området bjöds in att berätta om sina förhoppningar och idéer kring hemkvarteren.

Vi måste bryta utanförskapet i ytterområdena

ANNONS

Människor som flyr till vårt land ska kunna få fristad här. Sverige är i dag ett av västvärldens mest öppna länder och den öppenheten är avgörande för vårt välstånd. Aldrig har så många utrikes födda gått till jobbet som nu. Sedan 2006 har fler än 180 000 utrikes födda fått jobb och i dag är drygt 750 000 människor som fötts i andra länder sysselsatta. Betydligt fler nyanlända invandrare läser svenska för invandrare (SFI) och fler avslutar SFI med godkända betyg. Men samtidigt som Alliansregeringens arbetslinje ger resultat genom att fler får jobb även i utsatta stadsdelar har vi fortfarande mycket stora utmaningar. I områden som Hjällbo, Norra Biskopsgården, Bergsjön och Gårdsten är utanförskapet fortfarande mycket stort. Det var bakgrunden till att integrationsministerns kontor flyttades till Hjällbo förra veckan. När vi där och på andra håll i Göteborg pratar med människor framträder en komplex bild av de mest utsatta stadsdelarna.

ANNONS

Eldsjälar och utmaningar

Å ena sidan finns det många eldsjälar och många som är stolta över sina bostadsområden. Människor i områdena beskriver en trötthet inför den bild som finns av stadsdelarna. Men å andra sidan ser vi en verklighet där otryggheten är stor, alltför många misslyckas i skolan och arbetslösheten är alldeles för hög. Många boende berättar också om hur de känner sig bortglömda av Göteborgs kommun. Vi har från folkpartiets sida dragit lärdomar från vad människor berättar i Hjällbo och går därför till val på ett brett program för att bryta utanförskapet.

Mer satsning på skolan i utsatta stadsdelar. Faktum är tyvärr att Göteborgs socialdemokrater misslyckats med skolan i de områden där barn och unga har allra störst behov av en bra skola. När vi jämför skolresultaten med utsatta stadsdelar i Stockholm, Landskrona och Södertälje ser vi att Göteborg gör sämre resultat. Under nästa mandatperiod vill vi se till att det blir fler s.k. förstelärare i skolorna med störst behov, läxhjälp till alla elever som behöver det, tidigare betyg och fokus på ordning och arbetsro.

Flytta kommunala förvaltningar till de mest utsatta stadsdelarna. I Stockholm flyttar Alliansen nu över 1000 arbetsplatser till utsatta stadsdelar. Folkpartiet vill att vi ska göra samma sak i Göteborg. Genom att flytta förvaltningar till dessa områden bidrar kommunen till att skapa positiva spiraler i områdena. Flytt av förvaltningar skapar också förutsättningar för att serviceföretag kan växa fram. Samtidigt ska staten se till att statliga förvaltningar är närvarande just där de behövs bäst.

ANNONS

Fler områdespoliser i utsatta stadsdelar. Trygghetsfrågan är det som oroar boende allra mest. Ett sätt att skapa trygghet är fler närvarande och synliga poliser. Rättsstaten måste fungera i de mest utsatta stadsdelarna.

Sommarjobb och sommarlovsentreprenörer för alla unga i stadsdelarna. Även här kan Göteborg lära av Alliansen i Stockholm. Alla unga som söker sommarjobb i de mest utsatta stadsdelarna ska få det via kommunen. Den som sommarjobbar får den där första raden i ett CV som krävs för att komma in på arbetsmarknaden.

Fortsatta statliga satsningar på utsatta stadsdelar. De 15 mest utsatta stadsdelarna, varav fyra finns i Göteborg, får från och med i år 100 miljoner kr i ett prestationsbaserat stöd. Stödet är inriktat på att förbättra skolresultaten, höja sysselsättningen och bryta bidragsberoendet. Dessa pengar vill socialdemokraterna dra in från Hjällbo och andra liknande områden. Det är märkligt att socialdemokraterna på detta sätt vill minska statens insatser i de områden som behöver politiken allra mest.

Språket viktigt för integration

Folkpartiet har i regeringsställning lagt om integrationspolitiken med fokus på arbete och svenska. Vi behöver fortsätta reformera integrationspolitiken och bryta utanförskapet. En viktig del i integrationen är svenska språket. Vi avvecklar nu SFI som egen skolform och den inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Det ska vara möjligt för alla att utifrån sina förutsättningar snabbt lära sig svenska och det ska bli lättare att kombinera studier i svenska med yrkeskurser eller jobb. Mer behöver även göras för att fler snabbare ska komma i jobb.

ANNONS

Folkpartiet tar integrationsutmaningen på allvar. I vårt Sverige ska det inte spela någon roll var du är född eller vilken hudfärg du har. Vi står upp för att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land och tar debatten för att invandring gör Sverige rikare och mer spännande.Mot oss står ett socialdemokratiskt regeringsalternativ som vill minska satsningarna på de mest utsatta stadsdelarna och göra det dyrare att anställa i branscher där många utrikes födda jobbar. Så skapas inte ett Sverige som håller ihop.

Erik Ullenhag (FP)

integrationsminister

Helene Odenjung (FP)

oppositionskommunalråd

ANNONS