Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi mörkar inte våra rapporter om Västlänken

Våra attitydundersökningar om Västlänken är inga hemliga rapporter vi mörkar. De är diarieförda och tillgängliga för allmänheten, skriver Ulf Angberg, Trafikverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Västlänken, 29/3

De attitydundersökningar som Mats Lövgren, Nätverket Stoppa Västlänken nu, hänvisar till är viktiga verktyg för oss för att utforma vår kommunikation med våra olika målgrupper. Det är inga hemliga rapporter som vi mörkar, utan de är diarieförda och tillgängliga för allmänheten. Liknande attitydundersökningar genomförs löpande för flertalet av Trafikverkets projekt.

Den huvudsakliga målgruppen för Trafikverkets kommunikationsarbete är de medborgare som berörs av Västlänken, till exempel närboende, fastighetsägare och näringsidkare. Syftet med kommunikationen är att förklara hur, var och när vi bygger och vilken påverkan detta får. Genom attitydundersökningarna får vi bland annat reda på vilka grupper som oroar sig, vilken information de söker och genom vilka kanaler de vill kommunicera.

Oron har minskat

Resultaten av den senaste undersökningen visar att oron för Västlänken minskat i alla grupper sedan 2015. Den grupp som känner mest oro är närboende och verksamheter, till exempel näringsidkare. Mot bakgrund av detta har vi intensifierat kommunikationen med dessa grupper, och arbetar på en rad olika sätt för att fånga in deras synpunkter och förklara hur vi arbetar och vad som kommer att hända. Förutom information på vår webbplats och via utskick har vi möten med bland annat bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, näringsidkare, förskolor med flera.

Trafikverket har ett tydligt uppdrag från regeringen att bygga Västlänken, ett infrastrukturprojekt som är finansierat genom Västsvenska Paketet och ingår i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Vi har full förståelse för att man kan känna oro inför byggskedet. Med utgångspunkt från vårt uppdrag vill vi genomföra projektet på ett så bra sätt som möjligt, för så många som möjligt. Däremot har självklart alla rätt att ha sin egen uppfattning kring de politiska beslut som fattats och det är inget som vi har någon åsikt om eller försöker påverka.

Helt taget ur luften

Att som Mats Lövgren insinuera att vi skulle ha för avsikt att mörka eller vilseleda är ett påstående som är helt taget ur luften. Alla som arbetar professionellt med kommunikation, vet att rätt information, i rätt tid och i rätt kanaler förutsätter att man har kunskap kring nuläget och vet vilka krav och önskemål som målgrupperna har. För detta ändamål är attitydmätningar ett viktigt verktyg för oss.

Ulf Angberg

kommunikationsansvarig för Västlänken, Trafikverket