Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Karin Pleijel (MP), gruppledare för Miljöpartiet Göteborg.

Vi måste ta ansvar och ställa om till en fossilfri stad

Vi kommer att driva på, tjata och uppmuntra för att Göteborg tar sitt solidariska ansvar för att temperaturen inte stiger mer än 1,5 grader på Jorden. Det är vi skyldiga alla unga, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Överallt runt om i världen protesterar unga, inspirerade av Greta Thunberg. De har insett att deras framtid faktiskt är hotad. Trots att många ännu inte upplever hotet inpå bara skinnet så är det akut. Det akuta handlar om att det vi gör i dag och de närmaste åren är avgörande för hur allvarligt läge vi sätter våra unga i de kommande decennierna. Det är forskarna överens om.

Rapporten Fossilfritt Göteborg, vad krävs? ligger nu för antagande i Göteborgs kommunfullmäktige. 2017 gav vi inom det rödgrönrosa styret miljö- och klimatnämnden i uppdrag att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska bli en fossilfri stad och klara sin del av FN:s Parisavtal.

Rapporten visar inte bara hur snabb omställningen behöver vara – oerhört snabb! – utan också att det handlar om en bredd av åtgärder.

Rapporten visar inte bara hur snabb omställningen behöver vara – oerhört snabb! – utan också att det handlar om en bredd av åtgärder. Teknikbyte inom energi och transport, kost, resvanor, livsstil, arbete, konsumtion, byggande, boende. Med denna rapport i handen kan ingen längre säga att vi inte vet vad vi behöver göra.

Varje åtgärd är kopplad till en uppskattad ekonomisk kostnad, effekt på klimatutsläppen, kommunens rådighet att påverka frågan och på vilken tidsskala något kan hända. Många av åtgärderna pågår sedan länge, som till exempel att bygga en stad som gör sig mindre beroende av bil som transportmedel. Detta behöver fortsätta, liksom aktiviteter för bättre resurshushållning.

Tyvärr hotas klimatåtgärderna direkt eftersom Alliansens budget innehåller bilfrämjande inslag.

Tyvärr hotas dessa direkt eftersom Alliansens budget både innehåller bilfrämjande inslag och dessutom saknar stöd för minskat matsvinn och utbyte av begagnade möbler inom staden.

En annan viktig åtgärd är att genomföra stadens ambitiösa cykelprogram. Detta ger mer än klimatvinst, eftersom det även påverkar folkhälsan positivt. Andra förslag innebär i stället målkonflikter, det handlar till exempel om att bygga tätt och klimat- smart kan stå i konflikt med att måna om biologisk mångfald. Det är viktigt att alla målkonflikter synliggörs, så att de också kan lindras.

Några andra exempel som till liten kostnad ger stor klimateffekt, det vill säga en minskning med mer än 10 000 ton koldioxid-ekvivalenter per år, är:

* Införa ett träbyggnadsprogram.

* Sluta genomföra flygfrämjande insatser och i stället underlätta för ”hemester” (semestra hemma).

* Klimatoptimera användningen av betong i byggen.

En betydande klimateffekt, det vill säga 5 000–10 000 koldioxidekvivalenter per år, till låg kostnad, fås genom:

* Skapa spetsprojekt med fossilfritt byggande i ett fossilfritt kvarter.

* Servera mer vegetarisk mat i våra verksamheter.

* Kräva fossilfria drivmedel i upphandlingar av transporttjänster.

Vi i Miljöpartiet kommer att göra vad vi kan för att söka samsyn kring att så många åtgärder som möjligt ska genomföras. De som inte kostar mycket pengar kan vi göra direkt, andra kan påbörjas, men behöver invänta en progressiv klimatbudget 2020 för att kunna bli verklighet fullt ut. Vi kommer att tjata för att det ska hända tillräckligt snabbt. Vi kommer att söka sätt att lindra målkonflikterna.

Klimatförändringar bryr sig ju inte om var i världen utsläppen sker. Spelar det då någon roll vad vi gör i Göteborg? Ja, det gör det. Vi kan ge omvärlden svaret på frågan många ställer sig just nu. Nämligen hur vägen ser ut, där vi kombinerar ett gott liv med låga utsläpp. Det kräver en tydlig politisk riktning och ram. Inom ramarna behöver vi alla hjälpas åt med den kreativitet och aktivitet som enskilda, företag, akademi och föreningar kan bidra med.

Ett välfärdssamhälle kan mycket väl bygga på förnybara råvaror och ge livskvalitet som är något mer än att jobba oss till ohälsa.

Det är en riktigt spännande tid nu när det fossila samhället ska ersättas av smart teknik och nya levnadsvanor. Ett välfärdssamhälle kan mycket väl bygga på förnybara råvaror och ge livskvalitet som är något mer än att jobba oss till ohälsa. Göteborg och regionen omkring kan vara en förebild som på riktigt tar sitt ansvar för ungas framtid.

Vi i politiken är beredda att ta vårt ansvar, är du?

Karin Pleijel (MP)

gruppledare för Miljöpartiet Göteborg