Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi måste stoppa det växande skuggsamhället

Vi vill, innan den tillfälliga lagen har löpt ut, fatta beslut om en ny flyktingpolitik som fortsatt harmoniserar villkoren i Sverige med vad som gäller i våra grannländer. Och satsa på ett starkare Sverige som kan klara integrationen av de tiotusentals människor som på kort tid kommit till vårt land, skriver Johan Forssell (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson

Sverige har på kort tid tagit emot ett rekordstort antal asylsökande. Hur utvecklingen ser ut framöver är mycket osäkert. Det finns uppgifter som pekar på att fler människor flyr nu än förra sommaren.

Vi ser samtidigt att centrala delar i det svenska asylsystemet inte fungerar. Medicinska åldersbedömningar är ett exempel. Återvändandet är ett annat. I dag är det många som avviker eller av andra skäl blir kvar i Sverige efter att ha nekats asyl. Ett beslut från Justitieombudsmannen, JO, från häromveckan komplicerar saken ytterligare.

Sverige gör en viktig humanitär insats men mottagandet är i dag, som de flesta känner till, mycket ansträngt. Ifall fjolårets flyktingkris skulle upprepas, är våra förutsättningar att hantera situationen betydligt sämre. De flesta boenden är redan fulla, väntetiderna hos Migrationsverket är rekordlånga, socialtjänsten är oerhört utsatt och ett 70-tal kommuner har anmält sig själva för att man inte lyckas uppfylla de krav som lagen ställer på dem.

Sverige och Göteborg ska fungera och behöver därför en tillfällig paus i flyktingmottagandet. Mot denna bakgrund valde Moderaterna att stödja den tillfälliga lagstiftning som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. För Moderaterna är det viktigt att redan nu ge besked om att det inte är aktuellt att återgå till den migrationspolitik som gällde tidigare. Det skulle i så fall innebära att vi ingenting lärt av fjolårets flyktingkris. Vi vill därför, innan den tillfälliga lagen har löpt ut, fatta beslut om en ny flyktingpolitik som fortsatt harmoniserar villkoren i Sverige med vad som gäller i våra grannländer. Den bör till exempel omfatta tillfälliga uppehållstillstånd och ett fungerande försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Egna ansträngningar

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att klara integrationen av de tiotusentals människor som på kort tid kommit till vårt land. Vi har därför lagt förslag om att införa ett bidragstak för en starkare arbetslinje, egna ansträngningar för att lära sig svenska ska krävas för att få permanent uppehållstillstånd, samhällsorienteringen för nyanlända ska förstärkas och aktivitetskravet i försörjningsstödet måste omfatta fler än i dag. Därtill behöver vi även stärka respekten för svenska värderingar. Inte minst synen på jämställdhet och varje människas rätt att fatta sina egna livsval.

Bryta skuggsamhället

Samtidigt måste reformer vidtas för att bryta det framväxande skuggsamhället. Om Migrationsverkets prognoser slår in, kommer närmare 70 000 personer att stanna kvar i Sverige utan tillstånd efter att ha fått sin asylansökan avslagen. Det motsvarar storleken på en större svensk stad. Samtidigt verkar regeringen vara nöjd med polisens bedömning att kunna verkställa endast dryga 3 000 utvisningar per år.

Skuggsamhället är orimligt och samtidigt inhumant för de tiotusentals människor som riskerar att behöva leva i ett djupt utanförskap där många far illa och utnyttjas. När regeringen väljer att se mellan fingrarna presenterar Moderaterna förslag för att skapa ordning och reda i asylprocessen. Ett grundläggande problem är att skillnaden mellan ett Ja och ett Nej i asylprocessen inte varit tillräcklig tydlig. Det finns till och med incitament för den enskilde att dröja sig kvar i Sverige trots ett lagakraftvunnet avslagsbeslut. Dagens lagstiftning är otydlig på punkten vilket ansvar landets kommuner har för personer som uppehåller sig utan tillstånd, till exempel rörande försörjningsstöd. Här måste lagstiftningen ses över. Det är orimligt att kommuner ska ha försörjningsansvar för den som väljer att olovligen uppehålla sig i Sverige.

Under kommande år måste polisens resurser öka för att klara genomförandet av fler utvisningar. Vi moderater har föreslagit minst 2 000 ytterligare poliser och skapandet av ett ytterligare förvar. Det är även viktigt att minst fördubbla den preskriptionstid som innebär att det i dag går att lämna in en ny asylansökan efter att ha dröjt sig kvar i fyra år.

Ny lagstiftning brådskar

På kort sikt måste regeringen ta itu med den problematik som uppstått i spåren av JO:s beslut. Det är självklart att polisen ska kunna till exempel hämta en person som inte vill inställa sig frivilligt till en utresa. Detta även utan att ett beslut om förvar har fattats. Regeringen måste genast se till att en ny lagstiftning kommer på plats.

Flyktingkrisen är inte över. Därför behöver Sverige en migrationspolitik som är långsiktig och hållbar. Moderaterna kommer, både lokalt och nationellt, fortsätta presentera reformer för att Sverige ska fungera.

Johan Forssell (M)

migrationspolitisk talesperson

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd Göteborgs Stad