Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Vi måste prata mer #metoo i skolan

Skolan har ett stort ansvar för att få sexuella trakasserier att upphöra. #Tystiklassen-uppropet visar att det är ett stort problem även i skolans värld. Det kan användas för viktiga samtal om värdegrund och könsroller i klassrummen, skriver skolkommunalråd Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Karin Pleijel (MP)
skolkommunalråd Göteborg

Skolan är en viktig arena där vi lägger grunden för en bra värdegrund för unga människor, en värdegrund där alla behandlas med respekt, och där ett nej alltid är ett nej. Våld, sexuella trakasserier, till och med sexuella övergrepp. I skolan!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Jag är förfärad över företeelserna i svensk skolmiljö. #Metoo-kampanjen har verkligen lyft locket på något viktigt. Att någon förnedrar en klasskamrat genom att ta av henne/honom kläder inför andra, att varje dag få sitt skåp nedkladdat med ”hora”, att bli förföljd med bilder på könsorgan på Instagram, få höra kräkljud varje gång man passerar en grupp klasskamrater eller när någon lärare pressar sig närgånget mot en elev. Det är oacceptabelt!

Ingenting får passera

Vissa dras med i en trist jargong, där det anses accepterat att bete sig nedvärderande mot andra. Många mår förfärligt av att själva ha utsatts för våld och trakasserier och tar ut det på andra.

En oförrätt kan bli outhärdlig om den stängs inne. Därför får ingen händelse passera utan att vuxna och ansvariga på skolan agerar. Lärare som beter sig brottsligt ska givetvis anmälas.

#Metoo-kampanjen och statistik från Diskrimineringsombudsmannen visar att alltför många elever upplevt att vuxenansvaret brustit. Man har missat att främja ett gott klimat, missat att förebygga, missat att reagera i tid eller i värsta fall inte tagit dessa händelser på allvar när de väl inträffat. Därför behöver vi överallt rannsaka oss och stärka arbetet med värdegrunden i skolan. Varje lärare behöver kunna diskutera dessa frågor på ett konstruktivt sätt. Elevhälsan och annan spetskompetens har en viktig roll i att skapa ett mer hälsofrämjande socialt klimat i skolan.

Destruktiva mönster

Ju mer våra normer blottläggs desto större möjlighet att ta sig ur destruktiva mönster. Om vi alla i ord och handling gynnar en kvinnoroll och en mansroll som hyllar jämställdhet växer en annan världsordning fram. Den snäva mansrollen som ibland går över i en destruktiv machonorm behöver ifrågasättas.

Uppfostran utgör första grundstenen i bygget av ett jämställt samhälle. Föräldrar och andra förebilder i barnets närhet har en extra viktig roll. Hur vi uppmuntrar våra söner och döttrar att bete sig och hur barnen ser att vi i omgivningen behandlar varandra spelar roll. Synen på jämställdhet och människovärde sprider sig mellan generationerna. Därför är förskolans och skolans personal så viktig. Vi pratar idag, i post Pisa-tider, mest om skolans kunskapsuppdrag. Det är bra, för kunskap skall vara i skolans centrum. Men inte ensam! Läroplanens första sidor ägnas åt skolans värdegrund, skrivningarna är glasklara. Att prata och agera för goda värderingar är inte något skolan kan välja bort. Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Jämställdhet och alla människors lika värde är något som skall gestaltas i skolan.

Det finns mycket engagerat och medvetet arbete med värdegrunden i Göteborgs skolor. Några använder ”machofabriken” för att sätta fokus på mansrollen och hur en destruktiv maskulinitet kan motverkas. Andra illustrerar värdegrundsarbetet i vardagen genom att synliggöra och diskutera ordet ”samarbete” i klassrummet. Vi har förskolor som kommit långt i genuspedagogik och till och med diplomerats för sitt jämställdhetsarbete. Sex- och samlevnadsundervisningen håller hög kvalitet med tillgång till en särskild tjänst på gymnasiet.

Behöver träna mer på detta

Precis som man blir tydligt bättre på matte genom att ägna många timmar åt matteuppgifter, blir vi bättre på demokratiska värderingar när vi tränar dem. #Metoo-rörelsen har visat att det vi gör inte är tillräckligt. Vi måste ta samtalet in i klassrummen, vi måste stärka det främjande och förebyggande arbetet. Vi har ett stort uppdrag framför oss.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd Göteborg