Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

BILISM. Det är högst tveksamt om det ens i teorin går att planera bort bilen på det sätt som Göteborgs stad vill göra, skriver debattören.

Vi måste planera för en framtid med ökad bilism

Intresset för bilkörning slår rekord. Ändå satsas det för lite på att utveckla vägnät i Sverige. I Göteborg görs det inte alls eftersom man räknar med att bilismen ska minska, vilket är häpnadsväckande, skriver bland andra Thomas Lindskog, KAK.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är ingen slump att intresset för att äga och köra bil slår rekord. Bilen är en fantastisk frihetsmaskin som skapar möjligheter till resor och möten mellan människor. Kvinnors bilägande ökar påtagligt mycket snabbare än männens i dagsläget. Intresset för att ta körkort växer också stadigt och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkerligen att förstärka utvecklingen.

Samtidigt pågår en fantastisk teknisk utveckling av bilarna. Nya bränslen gör dem utsläppsfria. Självkörande teknik gör att trafikflöden kan effektiviseras. Nya säkerhetssystem har potential att minimera dödstalen i trafiken. Framtiden ser med andra ord ljus ut för bilismen.

Efterfrågan stor

Detta ställer dock krav på att politiker och makthavare förmår att göra nödvändiga prioriteringar och investera i infrastruktur för framtiden. KAK, Kungliga automobilklubben, har gjort en Skop-undersökning i syfte att klarlägga om svenska folket anser att nödvändiga investeringar faktiskt görs. Frågan löd: Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer? Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet. Frågan ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?” gav samma utfall. Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket får ses som anmärkningsvärt.

Det är alltså tydligt att efterfrågan på investeringar i infrastruktur är stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Många kommuner i Sverige tycks dock ha en annan uppfattning om verkligheten. KAK har frågat Göteborgs stad om vad man göra för att planera för den växande bilismen. Svaret är att man inte gör det alls. Tvärtom räknar staden med att biltrafiken kommer att minska med 25 procent när väl kollektivtrafiken, cykelvägar och gångstråk är utvecklade. Ambitioner och förhoppningar kan vara bra i olika sammanhang. Men det ligger stor risk i att politiker och makthavare planerar för en sak när den verkliga trenden är den rakt motsatta. Stora merkostnader och trafikkaos kan bli resultatet, trots att intentionerna är de motsatta. Det är högst tveksamt om det ens i teorin går att planera bort bilen på det sätt som Göteborgs stad vill göra.

Det ska sägas att det Västsvenska paketet också inkluderar satsningar på infrastrukturen som påverkar vägtrafiken i form av bland annat Marieholmsleden. Men att i ena stunden satsa på att bygga ut en del av vägnätet, samtidigt som man stänger av och smalnar av gator i den andra och försöker planera bort bilen är högst olyckligt. Detta skapar inte någon långsiktigt hållbar helhet. Det är just långsiktighet som infrastrukturplaneringen måste utgöras av.

Livsviktig för livspusslet

Många är de familjer och enskilda personer som är direkt beroende av bilen i sin vardag. Att skjutsa barnen till skolan och mellan fritidsaktiviteter, att handla eller att ta sig till jobbet skulle för många vara omöjligt utan den frihetsmaskin som bilen är. Den är en livsviktig del av livspusslet. Med tanke på betydelsen som fordonsindustrin har för Göteborg och Västsverige blir kommunens förhållningssätt än märkligare.

En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Hur kan mer yta på gatorna frigöras genom fler parkeringshus? Hur kan framtidens smarta bilar bidra till att effektivisera parkeringsmöjligheter? Kan mer distributionstrafik ske nattetid med hjälp av självkörande teknik så att den inte stör annan trafik? Hur kan vägarbeten skötas effektivare så att framkomligheten inte hindras? Den typen av frågeställningar borde vara fokus för debatten. Frågan om människors mobilitet är alldeles för viktig för att behandlas utifrån förhoppningar och önskemål. Realistisk långsiktighet kräv på riktigt.

Thomas Lindskog

ordföordförande Kungliga automobilklubben, KAK västra avdelningen

Anders Ydstedt

ordförande Kungliga automobilklubbens, KAK, expertråd