Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
En växande erfarenhet visar, att även de som är symptomfria, kan vara virusbärare. Liksom sjukvården i övrigt minimerar vi alltså närvaro när det gäller anhöriga och besökare, skriver debattörerna. Bild: Thomas Johansson/TT
En växande erfarenhet visar, att även de som är symptomfria, kan vara virusbärare. Liksom sjukvården i övrigt minimerar vi alltså närvaro när det gäller anhöriga och besökare, skriver debattörerna. Bild: Thomas Johansson/TT

Vi måste minimera smittrisken genom partnerförbud

Den situation vår verksamhet och hela sjukvården nu befinner sig i är inte en önskvärd situation, vi ser under normala omständigheter gärna att partnern är med i alla delar av en graviditet och vid födelsen och eftervård. Men det är exceptionella tider och vi måste förhålla oss till pandemin som drabbat många hårt, även gravida kvinnor, skriver bland andra Nils Crona, verksamhetschef SU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

11/6 Att porta nyförlöstas partners från BB skadar både kvinnan och barnet

I en debattartikel argumenterar tre kvinnor för att förbudet för partner att närvara på BB, borde hävas. Vi ser under normala omständigheter gärna att partnern är med i alla delar av en graviditet och vid födelsen och eftervård och har därför under många år arbetat med att skapa förutsättningar för partnernärvaro på BB, bland annat genom tillskapandet av ett stort antal familjerum. Under normala omständigheter har vi alltså möjlighet att erbjuda detta till alla födande kvinnor.

Förhålla oss till pandemin

Hela sjukvården befinner sig just nu i en exceptionell tid. Vi har fortfarande att förhålla oss till en pandemi, som de senaste månaderna har drabbat ett stort antal människor inklusive våra gravida kvinnor. En växande erfarenhet visar, att även de som är symptomfria, kan vara virusbärare. Liksom sjukvården i övrigt minimerar vi alltså närvaro när det gäller anhöriga och besökare. Efter noggrant övervägande har vi gjort undantag för partners närvaro vid förlossningen, men då efter att ha säkerställt att partnern är helt symptomfri.

Till bilden hör också att förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset även vårdar riskgraviditeter från hela Västra Götaland och Halland. Det rör sig alltså om kvinnor som antingen har en risksjukdom själva eller där fostret är i riskzonen av något skäl. För många av dessa sjuka kvinnor innebär en covid-19 infektion en klart ökad risk för liv och hälsa och det är vårt ansvar att skydda dem så långt möjligt.

Förbättrad amning och viktuppgång

I de allra flesta fall finns förståelse och uppskattning för vårt sätt att arbeta bland våra födande patienter. Och det är just den födande kvinnan som är den patienten som vi måste ta hänsyn till i första hand.

Vad gäller amning, så arbetar vi systematiskt med att ge bästa möjliga stöd, först under tiden på BB, sedan på amningsmottagning, såväl med fysiska som digitala besök. Till vår glädje kan vi notera tendenser till förbättrad amning och viktuppgång för de nyfödda barnen under denna svåra pandemitid. Som ansvariga för våra patienters säkerhet och vår personals arbetsmiljö kommer vi att erbjuda partnernärvaro på BB så snart pandemin är över.

Nils Crona verksamhetchef, leg.läkare

Pia Pauli bitr verksamhetschef, leg. barnmorska

Verksamhetsområde Obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.