Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Att de övriga partierna avslog vårt yrkande är en direkt skymf mot all de duktiga medarbetarna på VGR:s larmcentral, skriver debattörerna.  Bild: Pressbilder, Robin Aron
Att de övriga partierna avslog vårt yrkande är en direkt skymf mot all de duktiga medarbetarna på VGR:s larmcentral, skriver debattörerna. Bild: Pressbilder, Robin Aron

Vi måste garantera larmcentralens framtid

Förra veckan fattade regionfullmäktige beslut om att ge regionstyrelsen mandat att avgöra Sjukvårdens larmcentrals (SvLc) framtid. Vi anser att det är av största vikt att garantera SvLc:s fortlevnad. Men det förvånar oss att de övriga partierna i regionstyrelsen inte verkar hålla med, skriver Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett enat regionfullmäktige tog 2015 ett beslut om att vi inom regionen ska göra våra egna prioriteringar när det gäller att skicka ut ambulanser och andra former av sjuktransporter. Detta beslut motiverades med att sjukvårdskunnigheten på SOS-alarm var alldeles för låg och att kostnaderna för ambulanstransporterna blev för höga, samt i många fall inte var nödvändiga.

SOS fick då även mycket kritik för deras felbedömningar och onödiga larm efter ambulanser, så kallade ”prio ett-larm”. Anledningen till att dessa fel begicks och detta kostnadsläckage uppstod berodde på att de inte hade sjukvårdsutbildad personal som svarade i telefon.

Förbättringar trots dåliga förutsättningar

Den 1 april 2019 när Västra Götalandsregionen (VGR) till slut fick igång sin egen prioriteringsfunktion visade det sig att de fysiska lokalerna som de fick tilldelade av SOS enligt avtalet inte var tillräckliga. Denna trängsel gjorde att rätt antal sjuksköterskor helt enkelt inte kunde arbeta vid vissa tider.

Faktum är att antalet prio ett-larm (det vill säga brådskande ambulans) har minskat rejält vilket har sparat cirka tolv miljoner kronor. Antalet prio två-larm har ökat med fem procent, och tack vare den nu högre medicinska kvaliteten hos den besvarande operatöreren har råd om att stanna hemma eller hänvisning till annan vårdgivare också ökat radikalt.

Antalet samtal där man har kunnat konstatera att ingen transport är nödvändig har ökat till en nivå långt över rikssnittet

Antalet samtal där man har kunnat konstatera att ingen transport är nödvändig har ökat till en nivå långt över rikssnittet. Denna besparing är naturligtvis svår att sätta en prislapp på men det sparar definitivt på både ambulanskostnader och sjukvårdskostnader samt bidrar till minskning av köerna till vår redan så tungt belastade akutsjukvård.

Hade vi kunnat sköta denna dirigering själva skulle vi givetvis få en bättre sammanhållen kedja och samtidigt spara pengar på ett humant sätt

När larmcentralen i dag har gjort sin prioritering går samtalet tillbaka till SOS som då ska dirigera eller beställa en ambulans. Detta är ett dyrt upplägg då SOS-alarm tar ut en rejäl slant för denna tjänst. Det är dessutom väldigt ineffektivt då ambulanserna de dirigerar ut är våra egna. Hade vi kunnat sköta denna dirigering själva skulle vi givetvis få en bättre sammanhållen kedja och samtidigt spara pengar på ett humant sätt.

Regionstyrelsen ignorerar utvecklingsförslag

Regionfullmäktige fattade den 8 oktober beslut om att ge regionstyrelsen i mandat att avgöra Sjukvårdens larmcentrals framtid, antingen genom att utveckla den eller att ge uppdraget till en annan aktör. Därför lade Sverigedemokraterna i regionstyrelsen ett initiativärende där vi ville ge regiondirektören i uppdrag att utreda de ovan nämnda bristerna i verksamheten. Till vår förvåning avslog de övriga partierna vårt yrkande som löd enligt följande:

• Regionstyrelsen behöver se över om redundansavtalet (alltså det avtal som gör att SOS-alarm tar över samtal som överstiger 30 sekunder) går att revidera. Utredningen som styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård nyligen gjorde konstaterade att avtalet var orealistiskt.

• Regionstyrelsen behöver se över hur vi löser nya lokaler eller arbetsstationer för personalen på SvLc som de får plats att arbeta i. Detta slår även tidigare nämnda utredningen fast; ”Antal arbetsstationer enligt avtal är inte tillräckligt för att nå målet att besvara alla samtal inom 30 sekunder”.

• Regionstyrelsen behöver även se över möjligheten att ta över dirigeringsfunktionen från SOS-alarm, även detta föreslår tidigare nämnda utredning fast. Kostnaden för dirigeringsfunktionen har sedan 2017 ökat från 11,2 miljoner kronor till 48,9 miljoner kronor 2019.

Vi föreslog även att regionstyrelsen bör se över ett utvecklingsförslag som vi direkt fått från personalen på SvLc. Då sjukvårdsupplysningen 1177 har 200 anställda sjuksköterskor borde vi teoretiskt kunna vinna fördelar där vi kan förbättra svarstiderna om vi kan utveckla ett samarbete eller redundans med dem. Detta är en modell som är utvecklad i Köpenhamn och fungerar mycket väl där.

Dags att sätta ned foten

Att de övriga partierna avslog vårt yrkande är en direkt skymf mot all de duktiga medarbetarna på VGR:s larmcentral. Ska vi nå vårt övergripande mål om att bli Sveriges bästa arbetsgivare måste vi lita på vår personal samt ge dem förutsättningar att kunna göra det fantastiska jobb som de kan och vill göra. Och definitivt inte skicka signaler om att vi “kanske” inte vill ha kvar dem, det blir aldrig bra.

Att de övriga partierna avslog vårt yrkande är en direkt skymf mot all de duktiga medarbetarna på VGR:s larmcentral

Att den grönblå samverkan skulle avslå yrkandet var väntat, men att dessutom Socialdemokraterna gjorde det förvånade oss, de som så många gånger gett lugnande besked i medier och menat att de ”inte vill kasta ut barnen med badvattnet”.

Nej, den grönblå samverkan och övriga partier i den så kallade oppositionen, bättre kan ni. Minns ni överhuvudtaget varför vi grundande Sjukvårdens larmcentral?

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD), regionråd för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen