Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vår erfarenhet är att såväl chefer som medarbetare behöver öka sina kunskaper om risker och konsekvenser av alkoholkonsumtionens effekter på hjärnan och kroppen i en arbetssituation, skriver debattörerna. Bild: FANNI OLIN DAHL / TT

Vi måste få ner antalet alkoholrelaterade arbetsplatsolyckor

Arbetsplatsolyckorna, även de med dödlig utgång, har ökat under det senaste decenniet i Sverige. En av riskfaktorerna är alkoholkonsumtion som hos många äventyrar arbetsförmågan både när det gäller prestation och säkerhet. Detta måste arbetsgivarna ta tag i, skriver bland andra Eva Söderlund Eliasson, Feelgood.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Arbetsplatsolyckorna har ökat under det senaste decenniet i Sverige, och dessvärre även olyckorna med dödlig utgång. I Västra Götalands län rapporterades 6377 arbetsolyckor 2018, och trenden pekar på att även 2019 blir ett mörkt år när statistiken sammanställs senare i vår. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en väldigt viktig faktor, det vet vi, och jämfört med många andra länder är vi bra på det i Sverige. Det som däremot manar till eftertanke, och som man bör titta närmare på, är alkoholkonsumtionen och dess påverkan på arbetsförmågan. Även om en enskild individ inte har ett beroendebeteende, är den så kallade bakruseffekten vid frekvent konsumtion en riskfaktor för många yrkesgrupper och något som äventyrar säkerheten för den enskilde individen.

Det som däremot manar till eftertanke, och som man bör titta närmare på, är alkoholkonsumtionen och dess påverkan på arbetsförmågan

Samlad statistik från Feelgoods löpande hälso-, arbetsmiljö-, och livsstilsstudie, som omfattar drygt 20 000 personer på den svenska arbetsmarknaden, visar att många har en alkoholkonsumtion på veckobasis som kan äventyra arbetsförmågan avseende både prestation och säkerhet. Var femte arbetstagare dricker 2-3 gånger i veckan och var tredje rapporterar att snittkonsumtionen ligger på upp till fyra glas öl eller vin vid varje sådant tillfälle. Nära en femtedel anger att de dricker mer än så vid varje tillfälle. Störst riskbeteende ser vi statistiskt bland unga och bland män.

Öka kunskapen

Så här i starten på det nya året skulle vi därför önska att medvetenheten höjs med syfte att öka förutsättningarna för att minska antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. Vi vill uppmana alla arbetsgivare i Västra Götalands län att sätta ett extra fokus på den här frågan, och se över hur organisationens alkohol- och drogpolicy ser ut som ett första steg. Vår erfarenhet är att såväl chefer som medarbetare behöver öka sina kunskaper om risker och konsekvenser av alkoholkonsumtionens effekter på hjärnan och kroppen i en arbetssituation. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med frågan genom utbildning och dialog.

Efter december månads alla julfester kan en bra början vara är att fundera över hur alkoholkonsumtionen på den egna arbetsplatsen ser ut. Låt gärna det bli startskottet för ett aktivt arbete med att minska den arbetspåverkande alkoholkonsumtionen bland medarbetarna, så kanske 2020 kan bli året då trenden för antalet arbetsplatsolyckor och relaterade dödsfall vänder i Sverige.

Eva Söderlund Eliasson, chef region väst, Feelgood

Ulla Ulfhammer, medicinskt ansvarig företagsläkare Västra Götaland, Feelgood

Daphne Enstam, chefsläkare Feelgood