Branka Djukanovic Svensson, ordförande TCO Göteborg. Bild: Ulrika Helgesson / Nils & Sebatsian Photography
Branka Djukanovic Svensson, ordförande TCO Göteborg. Bild: Ulrika Helgesson / Nils & Sebatsian Photography

Vi kan inte vänta 25 år på jämställda löner

Hundra år efter beslutet att införa rösträtt för kvinnor i Sverige tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 4 000 kronor mindre än män varje månad. Det är oacceptabelt, skriver TCO Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med dagens förändringstakt dröjer det ytterligare 25 år innan lönerna är jämställda. Vi i 16:06-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att kvinnor ska få betalt hela dagen.

I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade om rösträtt för kvinnor. Sedan dess har flera viktiga jämställdhetsreformer genomförts. 1939 blev det förbjudet att avskeda gravida kvinnor, 1960 beslutade SAF och LO att slopa kvinnolönerna och 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön.

Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart 40 år ändå är det långt kvar till jämställda löner.

Trots flera framgångar är det långt kvar till jämställda löner. Kvinnors löner är i genomsnitt 11,3 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06 varje dag.

Det har varit förbjudet att lönediskriminera i snart 40 år och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Ändå händer alldeles för lite. En orsak är att lagen är tandlös. Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa lagen, men det leder i princip aldrig till några skarpare påföljder.

Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

16:06-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. Vi kräver:

* Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga lönekartläggningar. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.

* Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

* Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

* Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

I dag klockan 17.00 manifesterar vi för jämställda löner på Götaplatsen i Göteborg. Budskapet är: ”Efter kl. 16:06 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!”

16:06-rörelsen genom:

TCO Göteborg

Branka Djukanovic Svensson

ordförande

Katharina von Sydow

viceordförande

Ida Eriksson

styrelseledamot

Gabor Hajdu-Rafis

styrelseledamot

Jeanette Hansson

styrelseledamot

Anna Jonsson

styrelseledamot

Daniel Källström

styrelseledamot

Johanna Matsson

styrelseledamot

Katarina Olsen

styrelseledamot

Magnus Olsen

styrelseledamot

Mats Svensson

styrelseledamot

Joachim Varga

styrelseledamot