Vi kan aldrig acceptera diskriminering

DEBATT: Göteborgs stad är ett föredöme i arbetet för HBTQ-personers rättigheter. Men målet är inte nått – det finns mycket kvar att göra för att ändra på människors attityder. Det krävs åtgärder på både kommun- och regeringsnivå, skriver Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister och Mariya Voyvodova (S), kommunalråd i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

West Pride pågår och under de kommande dagarna kommer Göteborg lysa i

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister

regnbågens färger. Det är en symbol för att stå upp för den en är, men också en påminnelse om att Sverige har lång väg kvar till ett jämställt och jämlikt samhälle. Det är en påminnelse om att gamla system och normer begränsar människors liv, i Göteborg, i Sverige och i världen.

Samhället utvecklas ständigt, och med det förändras synen på föräldraskap, familj, kön och barnets rättigheter i familjen. Lagstiftningen måste också hänga med. Vi är stolta över de steg vår feministiska regering tagit för att skapa lika förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp.

Förstärkt arbete mot diskriminering

Det handlar om att motverka diskriminering. Regeringen föreslår att alla

Mariya Voyvodova (S), kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och ordförande i Göteborgs stads HBTQ-råd

diskrimineringsgrunder ska inkluderas i bestämmelserna om aktiva åtgärder. Till detta kommer ett förstärkt arbete mot diskriminering genom ökade resurser till HBTQ-organisationer, Diskrimineringsombudsmannen och lokala antidiskrimineringsbyråer.

Det handlar också om en modern familjesyn. Sverige har en fantastisk föräldraförsäkring som omvärlden ser på med avundsjuka. Den är generös och i flera delar flexibel men i behov av förändring. När föräldraförsäkringen utformades var det utifrån idén om en kärnfamilj med två sammanboende föräldrar. I dag vet vi bättre, då är det viktigt att fortsätta utveckla den svenska modellen.

Därför är vi glada över den utredning av föräldraförsäkringen som drog igång i början av året. Det är stora frågor som utredningen ska ta ställning till, i detta ingår att underlätta för olika familjekonstellationers möjligheter att använda föräldraförsäkringen. Stjärnfamilj som kärnfamilj – föräldraförsäkringen ska vara utformad med barnets bästa i fokus.

Ojämlikt bemötande är vardag

Vi vet att det finns mycket kvar att göra. Diskriminering, ojämlikt bemötande och våld är fortfarande vardag för många HBTQ-personer runt om i landet. Det är aldrig acceptabelt. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att stärka HBTQ-personers möjlighet att vara sig själv fullt ut i livets alla delar.

I detta arbete är Göteborgs stad ett föredöme. När RFSL genomförde en kommunundersökning för två år sedan rankades Göteborg som Sveriges bästa kommun på HBTQ-frågor. Kommunala utbildningsinsatser för chefer och medarbetare tillsammans med HBTQ-samhällets uthålliga arbete för allas lika värde har spelat stor roll och visar att förändring är möjlig.

Att placera sig i topp innebär inte att målet är nått. Tvärtom har vi mycket kvar att göra för att ändra de attityder som finns gentemot HBTQ-personer i Göteborg. Genom att vara en aktiv part i West Pride underlättar vi för kommunens anställda höja sin kompetens i HBTQ-frågor. Att synliggöra skillnader är en förutsättning för att ta arbetet med inkludering till nästa nivå. Kommunledningen i Göteborg har därför vidtagit följande konkreta åtgärder:

l I Göteborg finns Sveriges första och enda kommunala HBTQ-råd – kommunstyrelsens och HBTQ-samhällets samrådsorgan som med normkritiska ögon bidrar till att säkerställa HBTQ-personers mänskliga rättigheter i kommunens verksamheter.

l Ett tredje alternativ för kön finns i Göteborgs stads medarbetarenkät. Detta har synliggjort väsentliga skillnader i upplevelsen av arbetsmiljön som annars hade varit omöjliga att upptäcka. Detta ska också gälla dokument riktade mot stadens medborgare.

l Ett åtgärdsprogram som syftar till att förbättra HBTQ-personers livsvillkor i Göteborg håller på att tas fram.

Måste hänga med i utvecklingen

Utvecklingen i HBTQ-frågor rör sig framåt i Sverige. Det gäller för samhället och systemen att hänga med i utvecklingen och här har politiken ett stort ansvar. Vi är övertygade om att rätten att vara sig själv i livets alla delar måste uppvärderas. Vi behöver göra slut med gamla system och normer som begränsar människor från att leva sina liv fullt ut.

Annika Strandhäll (S)

socialförsäkringsminister

Mariya Voyvodova (S)

kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och ordförande i Göteborgs stads HBTQ-råd