Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För att ingen ska lämnas efter i detta utvecklingssprång är det ett minimum att varje ung människa – oavsett bakgrund – går ut gymnasiet med de kunskaper som det moderna vuxenlivet kräver, skriver Tord Karlsson (S).

Vi jobbar för att alla ska klara gymnasiet

Gymnasieskolan är nyckeln till ett jämlikt Göteborg. Det finns ingenting som förebygger arbetslöshet, brottslighet och ohälsa så bra som en gymnasieexamen. Så här möter vi utmaningarna för att alla ungdomar ska klara det, skriver Tord Karlsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I takt med att det nya Göteborg växer fram med en ökande inflyttning och en arbetsmarknad i ständig förändring, växer även gymnasieskolans utmaningar. För att möta dem bör tre saker prioriteras: närvaro, moderna undervisningslokaler och kopplingarna mellan gymnasiet och arbetsmarknaden.

Få hoppar av gymnasiet abrupt. Vanligtvis börjar eleven – av olika orsaker – vara mindre närvarande, vilket leder till en negativ spiral av sämre resultat, minskad motivation och ytterligare sjunkande närvaro för att så småningom sluta i ett avhopp. För att fler ska ta studenten måste denna negativa spiral brytas tidigt.

Utveckla det goda arbetet

Mycket har redan gjorts. Satsningar på elevhälsa, på att aktivt söka upp skolkare och på ett språkutvecklande arbetssätt har varit framgångsrikt. Närvaron har ökat och på de flesta utbildningar har också resultaten förbättrats. Som ny ordförande i utbildningsnämnden känns det viktigt att nu hålla i och utveckla detta goda arbete.

Lokalförsörjningen blir snart en av gymnasiets största utmaningar. Som ett resultat av att vi höjt kvaliteten på de kommunala gymnasieskolorna är det en högre andel av niondeklassarna som väljer dem framför privata alternativ. Göteborg, Partille och Mölndal förväntas dessutom ha en gemensam befolkningsökning med 200 000 nya invånare till år 2035. I takt med digitaliseringen har även nya mer effektiva undervisningsmetoder utvecklats, samtidigt som många äldre skolbyggnader inte är utformade för modern pedagogik. Sammantaget kräver detta en storsatsning på nya, moderna klassrum.

Yrkesförberedande program

En annan positiv utmaning som jag vill arbeta hårt med att möta är det ökade behovet av arbetskraft som offentlig sektor, industri och näringslivet i övrigt behöver. Antalet elever på våra yrkesförberedande program ökar nu, men det räcker inte. Vi måste utöka utbildningsplatserna inom vissa yrken. Detta vill jag göra i nära samverkan med arbetsmarknadens parter.

För att ingen ska lämnas efter i detta utvecklingssprång är det ett minimum att varje ung människa – oavsett bakgrund – går ut gymnasiet med de kunskaper som det moderna vuxenlivet kräver. Någon lägre ambition kan man som socialdemokrat inte ha.

Tord Karlsson (S)

ordförande Utbildningsnämnden