Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det arbetsgivarsidan hittills erbjudit oss är att bli en rättighetslös underavdelning till Transport, inget annat, skriver Eskil Rönér, ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet.

Vi har tappat hoppet om Sveriges Hamnar

Så länge regeringens utredning om konflikträtten pågår har vi inget hopp om att Sveriges Hamnar vill bidra till en konstruktiv lösning på hamnkonflikten. Vi riktar i stället in oss på att bygga en facklig förhandlingskartell för stuveribranchen, skriver Eskil Rönér, Svenska Hamnarbetarförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hamnkonflikten, 19 och 25/1

Det börjar bli parodiskt att läsa Joakim Ärlund och Sveriges Hamnars ständiga upprepningar av ihåliga argument. Mediastrategerna på Näringslivets Hus verkar ha valt att låtsas som ingenting, efter att SVT:s Uppdrag Granskning nu avslöjat arbetsgivarsidans lögner och maktspelet bakom krisen på APM Terminals.

Ärlunds retorik klingar falskt, inte minst mot bakgrund av att vi nu väntar på Arbetsdomstolens dom i mål A66/17. Den 14 februari meddelas om Sveriges Hamnar rentav gjorde sig skyldigt till lagbrott då Ärlund själv vägrade att ens sätta sig i förhandlingar med Hamnarbetarförbundet under avtalsrörelsen 2017.

Punkterade påståenden

Sveriges Hamnar framhärdar också i att påstå att Hamnarbetarförbundet erbjudits "avtalsbärande status och samma fackliga rättigheter och skyldigheter som Transportarbetareförbundet". Vid det här laget har sådana påståenden inte bara punkterats offentligt av en lång rad arbetsrättsforskare, utan även av medlarna och företrädare för APM Terminals själva.

I verkligheten innebar inget av de två medlarbud Ärlund hänvisar till att vi, det fackförbund som organiserar en stor majoritet av hamnarbetarna på APMT och merparten av Sveriges hamnarbetare, ens skulle få rätt att delta i förhandlingar om medlemmarnas villkor. Medlaren Jan Sjölin har i den juridiska tidskriften Lag & Avtal (19/10-2017) bekräftat att vi skulle måla in oss själva i ett hörn om vi bytte fredsplikt mot något av dem. Även APM Terminals HR-chef Anna Bergqvist är lika glasklar om följderna i samma artikel:

"Skulle APM Terminals vara skyldigt enligt mbl, att förhandla med Hamn-4:an i någon fråga eller skulle skyldigheten enbart gälla Transport?

– Transport! I alla fall när det gäller lokala avtal.

Inte Hamn-4:an om de skriver på ett hängavtal?

– Nej, precis."

Rättighetslös underavdelning

Det arbetsgivarsidan hittills erbjudit oss är alltså att bli en rättighetslös underavdelning till Transport. Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap, beskriver i tidningen Arbetet (19/1) erbjudandet med orden: "lite att utplåna sig själva".

En förkrossande majoritet av såväl LO-, som TCO- och Ssco-förbunden har nu tydligt sagt nej till av Ylva Johansson efterfrågade förslag på inskränkningar i konflikträtten.

Det vore naivt att tro att den samlade fackföreningsrörelsens tydliga ställningstagande mot regeringens strejkrättsutredning motiveras av omtanke om vårt lilla fristående förbund. Däremot inser de flesta att ny lagstiftning som skulle tvinga majoritetsfacket Hamnarbetarförbundet att teckna hängavtal i landets hamnar, också skulle ge arbetsgivarna verktyg att på samma sätt effektiv blockera fler fackförbund från att representera sina medlemmar på andra arbetsplatser.

Bilda facklig förhandlingskartell

Så länge den socialdemokratiska regeringens konflikträttsutredning pågår och arbetsgivarorganisationerna kan hoppas på gynnsamma lagändringar, har vi inget hopp om att Ärlund eller Sveriges Hamnar vill bidra till en konstruktiv och långsiktigt hållbar förhandlingslösning på APMT-krisen. I nuläget prioriterar vi i stället att uppvakta Transport med avsikten att tillsammans bilda en jämbördig facklig förhandlingskartell som kan ge stuveribranschen återupprättad anställningstrygghet och långsiktig arbetsfred.

Eskil Rönér

ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet