Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd Göteborg

Vi har lösningar för framtidens stadsmiljö

Vi Socialdemokrater ser inte alls med samma dysterhet på framtiden som Miljöpartiet. Vi hyser stor optimism för stadsmiljön i Göteborg. Av flera skäl, skriver Shahbaz Khan (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Miljözoner, 24/4

I Göteborg har kväveoxiderna i luften minskat kraftigt, på många håll halverats sedan 1970-talet. Teknikutvecklingen för rena fordon genomgår en revolution och vi har en av landets högsta miljöambitioner i trafikplaneringen.

Stimulans bättre än förbud

Inställningen till miljözoner handlar inte om att välja eller välja bort miljö och hälsa. Det finns många sätt att bemöta dessa allvarliga utmaningar. Miljöpartiet gör det alldeles för enkelt för sig när de antyder att vi som problematiserar förbud är emot en bättre miljö eller barns hälsa. Vi socialdemokrater tror på att stimulera beteenden snarare än att förbjuda. Vi tror på utveckling snarare än förbud. Här har vi en rad konkreta satsningar på elektrifiering och en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. Nya spårvagnar och en växande flotta av elbussar. Utbyggnad av laddstationer för bilar i kommunala parkeringsanläggningar. Vi har också fördubblat satsningen på att utveckla cykelnätet i Göteborg.

Ungefär hälften av tidiga dödsfall kopplade till luft kommer i dag från vedeldning och väg- och däckslitage – dessa kommer man inte alls åt genom en åtgärd som miljözoner. Däremot vet vi att en miljözon medför en kraftig social ojämlikhet då förbudet i praktiken drabbar dem som inte har råd med de senaste bilarna.

Sänkta hastigheter stor betydelse

Detta betyder inte att vi nonchalerar hälsofarliga utsläpp – tvärtom. Vi har i dag en av landets offensivaste trafikstrategier, som i alla led söker hitta smarta och hållbara trafiklösningar. Sänkta hastigheter i centrala stan har en stor betydelse för luftföroreningar och inte minst för trafiksäkerheten.

Detta gör skillnad på riktigt, utan att stänga ute folk från stan och skapa ojämlikhet. Vi har också utvecklat gångfartsgator så som Magasinsgatan och Tredje Långgatan som kraftigt minskar biltrafiken och öppnar för inbjudande stadsmiljö.

Lyckligtvis ser vi positiva effekter av vårt miljöarbete i staden – luftkvaliteten har tydligt förbättrats över tid i Göteborg. Detta beror inte minst på hur vi utvecklat staden. Just därför tar regeringens förslag om miljözoner stor hänsyn till de lokala förhållandena och lämnar beslutanderätten till kommunerna.

Miljöpartiet har inget monopol på att bry sig om människors hälsa eller miljön. Lyckligtvis är inte deras lösning den enda, eller den bästa.

Shahbaz Khan (S)

trafikkommunalråd Göteborg