Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Valrysare. Alla partier i Göteborg måste nu lägga käbblet åt sidan och enas kring näringslivsfrågorna, skriver Anna Gillek, Anton Oskarsson och Kristian Ryberg, Svenskt Näringsliv.

Vi har inte råd med käbbel

Valresultatet blev tydligt. Göteborgarna har röstat för en politisk förändring – som också innebär osäkerhet kring hur staden ska styras. Näringslivet har dock inte råd med politiskt käbbel. Nu krävs tydligt ledarskap och samarbete för att en gång för alla förbättra det rekordlåga omdömet av företagsklimatet i staden, skriver Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det går bra för Göteborg – men inte för alla. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är allt för stor, trots rådande högkonjunktur. Bilden av stadens näringsliv är dubbel. Företagen har aldrig gått så bra som nu, men samtidigt aldrig varit mer missnöjda med det lokala företagsklimatet. Detta måste tas på allvar.

För att förbättra företagsklimatet krävs det att politiker samarbetar och hittar politiska lösningar på fyra områden under kommande mandatperiod. Alla politiker som vill ha resurser att fördela bör också fokusera på följande:

  • Stärk tryggheten för jobbskaparna i Göteborg

Under senare år har trygghetsfrågorna blivit allt viktigare och utgör ett större orosmoln för många företagare. Utan fler växande företag – inga mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Därför måste staden göra allt som står i dess makt för att garantera tryggheten, säkerheten och upprätthålla näringsfriheten för dem som levererar varor och tjänster i Göteborg.

  • En företagsvänlig och effektiv stad

Ett framgångsrikt näringsliv kräver på längre sikt en väl fungerande och serviceinriktad myndighetsutövning. Staden ska vara till för dess invånare och företag – inte tvärt om.
 

Göteborgarna borde inte acceptera att varje år betala mer skatt än invånare i andra kommuner – utan att få mer välfärd för pengarna.

  • Säkra kompetensförsörjningen

Rätt kompetens på rätt plats är nödvändigt för välfungerande och effektiva verksamheter. Göteborg sticker tyvärr ut negativt när det kommer till rekryteringssvårigheter, förmågan att behålla studenter efter examen och bristen på bostäder.

  • Mer välfärd för pengarna

Göteborgarna borde inte acceptera att varje år betala mer skatt än invånare i andra kommuner – utan att få mer välfärd för pengarna. En väl fungerande välfärd är en viktig faktor för såväl stadens attraktivitet som det lokala företagsklimatet.

En bra start

Den nyligen, och i stor politisk enighet, antagna näringslivsstrategin är en bra start i arbetet för att förbättra företagsklimatet. Ska företagsamhetens förtroende för stadens arbete med näringslivsfrågorna repareras krävs dock mer än så. Göteborgs välstånd är beroende av våra företags framgång, därför måste näringslivsfrågorna högre upp på agendan de nästkommande åren.

Ingen företagare ska någonsin behöva tvivla på politiker eller tjänstemäns attityder till företagande. Nu behöver partierna i Göteborg enas kring näringslivsfrågorna. Näringslivet har inte råd med politiskt käbbel. Nu krävs samarbete, uppkavlade ärmar och rejäl verkstad.

Anna Gillek

Anton Oskarsson

Kristian Ryberg

Svenskt Näringsliv i Västra Götaland