En rapport kan som bekant inte belysa allt men vi försöker att vara breda i vårt angreppssätt. De uppgifter och variabler som används i rapporten ligger i linje med vedertagna sätt att studera fenomenen både i Sverige och internationellt, skriver Åsa Lundquist.
En rapport kan som bekant inte belysa allt men vi försöker att vara breda i vårt angreppssätt. De uppgifter och variabler som används i rapporten ligger i linje med vedertagna sätt att studera fenomenen både i Sverige och internationellt, skriver Åsa Lundquist.

Vi har inte glömt vanliga svenskar

Jämlikhetsrapporten belyser skillnaderna för alla göteborgare. Vi har absolut inte glömt vanliga svenska, skriver Åsa Lundquist, författare Jämlikhetsrapporten.

ANNONS

Slutreplik

Jämlikt Göteborg, 4/12, 14/12

Det är glädjande att Jämlikhetsrapporten 2017 väcker debatt. Att staden blir mer jämlik är viktig för Göteborgssamhällets utveckling, attraktionskraft och för näringslivets tillväxt. Det är också synnerligen viktiga frågor för dagens och morgondagens göteborgare.

Lena Palm skriver att Jämlikhetsrapporten har fokus på multikulturell segregation och nyanlända och att vanliga svenskar glöms bort.

Vi håller inte med Lena Palm i hennes beskrivning. Rapporten belyser skillnaderna för alla göteborgare i och med att vi har ett tydligt fokus på olika inkomstgrupper. Till exempel tittar vi på den disponibla inkomsten och andelen arbetande fattiga eftersom det säger något om skillnaderna i livsvillkor för de som idag arbetar, växer upp och morgondagens pensionärer.

ANNONS

Olika perspektiv

Vi försöker i rapporten se till alla göteborgare utifrån många olika perspektiv; hälsa, social status, utbildning, arbete, trygghet, tillit till andra, med mera.

När det gäller just gruppen nyanlända ingår inte de personer som saknar svenskt medborgarskap eller personnummer i statistiken. Däremot ingår personer som är födda utomlands i vissa av rapportens diagram eftersom en stor del av ojämlikheten de facto belastar dessa grupper.

En rapport kan som bekant inte belysa allt men vi försöker att vara breda i vårt angreppssätt. De uppgifter och variabler som används i rapporten ligger i linje med vedertagna sätt att studera fenomenen både i Sverige och internationellt.

Åsa Lundquist

författare Jämlikhetsrapporten

ANNONS