Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Hagsgård, lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg/migrationsdomstol

Vi har höga krav på rättssäkra migrationsdomar

Med tanke på den situation som råder anser jag att vi vid Migrationsdomstolen i Göteborg har gjort en god avvägning mellan att ge de asylsökande besked inom rimlig tid och de höga krav på rättssäkerhet som vi har, skriver lagman Anders Hagsgård.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Anders Hagsgård, lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg / migrationsdomstol
Anders Hagsgård, lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg / migrationsdomstol

Replik

Asylprövningar, 30/11

Nanna Töcksberg Zelano har riktat allvarlig kritik mot Migrationsverket och migrationsdomstolarna för bristande rättssäkerhet för asylsökande. Som chef för en av migrationsdomstolarna vill jag klargöra hur processen i domstol går till för att säkra rättssäkerheten för de asylsökande.

Det är en internationellt accepterad princip att den asylsökande ska bevisa att han eller hon är i behov av skydd. Med tanke på de svårigheter en asylsökande kan ha att bevisa sina påståenden är beviskraven inte särskilt höga. Det räcker med att den som söker asyl kan göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt och sin identitet sannolik.

Den asylsökande företräds i asylmålen av ett offentligt biträde (jurist betald av staten) som har till uppgift att se till att den asylsökande kommer till tals. Det är domstolens uppgift att se till att både den asylsökande och Migrationsverket kommer till tals. Om det behövs för att utredningen ska bli fullständig inhämtar domstolen egen information, till exempel om situationen i det land som den asylsökande kommer från.

Som ett komplement

En muntlig förhandling i migrationsdomstolen fungerar som ett komplement till den utredning som redan finns i målet. Då tas de frågor upp som behövs för att domstolen ska få ett fullgott beslutsunderlag. Om trovärdigheten av den asylsökandes berättelse är av betydelse för utgången i målet har migrationsdomstolen muntlig förhandling.

Vid en muntlig förhandling får både det offentliga biträdet och Migrationsverket tillfälle att ställa frågor till den asylsökande. Även domstolen kan ställa klargörande frågor till den asylsökande.

Rättssäker prövning

Migrationsdomstolarna står nu inför sin största utmaning hittills. År 2015 kom det 163 000 asylsökande till Sverige. En stor del av de asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar har nu överklagat till migrationsdomstolarna. Det är angeläget att de som väntar på ett beslut från en migrationsdomstol inte ska behöva vänta för länge. Samtidigt ska kraven på en rättssäker prövning uppfyllas. Med tanke på den situation som råder anser jag att vi vid Migrationsdomstolen i Göteborg har gjort en god avvägning mellan att ge de asylsökande besked inom rimlig tid och de höga krav på rättssäkerhet som vi har.

Vi arbetar ständigt med att fortbilda oss och vi vinnlägger oss om att skriva transparenta och tydliga domskäl. I likhet med Nanna Töcksberg Zelano skulle jag också välkomna fler vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen.

Anders Hagsgård

lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg/migrationsdomstol