Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi har en dröm om ett öppet samhälle

Vi har en dröm om att alla människor en dag kommer att leva sida vid sida oberoende kön, könstillhörighet, sexuell läggning, trans eller queer. Vi har en dröm om att du inte definieras av din sexuella läggning eller din könsidentitet. Vi har en dröm om ett samhälle där detta är möjligt för vi tror på framtiden, skriver Patrik Nordin (M) och Johan Fält (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi moderater tror på människans egen kraft att förändra och leva sitt liv och vi vill ge verktygen så att det kan ske. Alla hederliga människor ska leva i trygghet. Alla människor ska bemötas med respekt. Det är vår värdegrund.

Vi i Västsverige har förmånen att Göteborg är värdstad för Europride. En vecka där mänskliga rättigheter firas och lyfts upp på de högsta borden för att kunna synliggöra alla de utmaningar som finns kvar att hantera så att mänskliga rättigheter faktiskt inkluderar alla.

Öppna Moderater Väst är pådrivande inom moderaterna i Västra Götaland och det gedigna arbetet med att belysa och förbättra vården för hbtq-personer har gett resultat. Tillgänglighet och kunskap inom hbtq-frågor ökar för varje år.

Moderaterna i Västra Götalandsregionen vill att sjukvården ska vara tillgänglig och öppen för alla. Sjukvård ska inte vara exkluderande eller avvisande. Därför har moderaterna tillsammans med övriga majoritetspartier i GrönBlå Samverkan utökat uppdraget till Lundströmsmottagningen i Alingsås som arbetar med könsdysferi och könsidentitet. Att mötas av kunnig personal som bemöter personen och inte könet eller sexuell läggning är en självklarhet. Det är jag som person som ska bemötas.

Öka kunskapen hos vårdpersonalen

Vi i Öppna Moderater Väst vill att denna självklarhet ska implementeras och genomsyra alla våra vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen för den psykiska ohälsan bland hbtq-personer är hög och det måste vi ta på allvar. Vi måste tillgängliggöra vården och öka kunskapen hos vårdpersonalen. Vi är därför stolta över att flera verksamheter inom Västra Götalandsregionen numera är hbtq-certifierade. Hbtq-certifieringen innebär att anställda i verksamheterna ska få ökad kunskap om hbtq-frågor, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Certifieringen har påbörjat ett förändringsarbete ur ett hbtq-perspektiv för en öppen och inkluderande arbetsmiljö samt förbättrat välkomnandet av besökare.

Öppna Moderater Väst kommer att fortsätta arbeta för att allas lika värde, rättigheter och skyldigheter tas tillvara och kommer att gälla alla människor. Vi vill ha ett inkluderande och öppet samhälle där hederliga människor känner sig trygga och säkra att söka vård, röra sig fritt i samhället och framför allt kunna vara sitt eget vackra jag!

Patrik Nordin (M)

ordförande Öppna Moderater Väst

Johan Fält (M)

ordförande Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd, ledamot Öppna Moderater Väst