Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi har bra koll på underhållet

Trafikverket har god kunskap om vägarnas och järnvägens status. Vi utför regelbundna besiktningar och mätningar. Och ställer tydliga krav på entreprenörer samt följer noga och regelbundet upp att kraven uppfylls, skriver Lars Spångberg, Underhåll Trafikverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Järnvägen, 15/1

Ulf Sandberg, forskare i industriellt underhåll vid Chalmers Tekniska högskola, kritiserar järnvägsunderhållet. Vi är medvetna om att det finns förbättringspotential inom många delar av vår verksamhet och Trafikverkets underhållsarbete utvecklas ständigt, bland annat i samarbete med universitet och högskolor. Trafikverket ser positivt på regeringens besked att låta leveransuppföljning och underhållsbesiktning bedrivas i Trafikverkets regi. Trafikverket får därmed en utökad kunskap om anläggningen vilket gör oss till en bättre beställare av underhållstjänster, och att vi får ännu bättre underlag för den långsiktiga planeringen.

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten och kvaliteten. När det gäller entreprenörernas effektivitet mäter vi till exempel hur bra en entreprenör är på inställelsetider, hur lång tid det tar att åtgärda fel och hur felutvecklingen ser ut. Vi mäter också ett antal indikatorer i underhållskontrakten, bland annat för att kunna jämföra olika entreprenörer och utveckla kontrakten över landet.

Alla störningar som genererar störningsminuter, redovisas varje år i en resultatrapport. Samtliga händelser, inklusive nedrivna kontaktledningar och spårspring, märks med en kod, och vi har 200 olika koder som anger orsaker till störningarna. Sedan 2015 publicerar Trafikanalys officiell statistik om persontågens punktlighet, enligt måttet Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM). I den statistisk som Trafikverket förser Trafikanalys med ingår inställda tåg.

Större precision

Trafikverket gör flera saker för att öka förmågan att förutsäga och tydliggöra effekter av underhållet. Till exempel arbetar vi med att få ett längre tidsperspektiv i underhållsplaneringen och att bli ännu tydligare med konsekvenserna. Vi använder också en utvecklad modell för att värdera trafiksäkerhetsriskerna i vår anläggning. Därmed kan vi med ännu större precision fastställa vad största tillåtna hastighet ska vara på en viss sträcka utifrån anläggningens tillstånd.

För att optimera insatser i anläggningen och i trafiken har Trafikverket en nationell systemavdelning som genomför analyser och prioriteringar. Vi tillvaratar också erfarenheter inom underhållsverksamheter från andra länder.

Trafikverkets uppdrag är att vidmakthålla infrastrukturens funktion. Förutsättningarna för underhållsplaneringen anges kontinuerligt via direktiv och regleringsbrev från regeringen. Utifrån våra strategier och prioriteringsgrunder arbetar vi för att skapa rätt kombination av förebyggande och avhjälpande underhåll. Ökade anslag för underhåll möjliggör för Trafikverket att de närmaste fyra åren satsa kraftigt på järnvägsunderhållet.

Lars Spångberg

biträdande chef Underhåll Trafikverket