Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi har både koll och grepp om stadens finanser

Vi har ordning och reda i budgetarbetet och använder pengarna där de behövs bäst. Medan de borgerliga yrvaket ropar efter konsulthjälp tar vi ett långsiktigt ansvar för stadens finanser, skriver de rödgrönrosa i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborgs ekonomi, 16/9

De borgerliga partierna i Göteborg vill ha en konsultrapport om stadens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Men detta tycks mest vara ett utspel för utspelets egen skull.

Vi har försökt föra samtal med de borgerliga om hur en rapport skulle tas fram. Det är viktigt att ha samsyn om hur underlaget för stadens budgetarbete ska produceras. I slutet av förra veckan sade de borgerliga nej till fortsatta samtal. Utspelet skulle göras till varje pris.

Måste styras upp

Vi har inget emot en rapport, men för att skapa mervärde skulle rapportarbetet behöva styras upp.

Dels måste det klargöras hur en rapport skulle stärka de ekonomiska analyser som stadens tjänstemän redan gör. De utmaningar som de borgerliga pekar på är sedan länge grundligt granskade av stadens expertis – som inte tvekar att säga beska sanningar. Utspelet väcker tyvärr misstanken att de borgerliga slarvläser det solida underlag som löpande produceras för budgetarbetet.

Dels bör stadens tjänstemän ta den ledande rollen i rapportarbetet. Vi utesluter inte konsultstöd, men i så fall ska det vara begränsat och väl definierat. Det kan tyckas lockande att bara ”ta in en konsult”, men alla som kan detta vet hur lätt det är att gå i konsultfällan. Man får en glassig rapport, med en saftig faktura, som säger det man redan vet. Kom ihåg att det är göteborgarna som betalar.

Mer generellt visar utspelet på skillnader i synen på budgetarbetet. För oss är det självklart att ha ordning och reda i finanserna samt att jobba långsiktigt enligt starka och välgrundade principer.

1. Utgå från behoven. En central princip är att alltid utgå från verksamheterna. Inom budgetramarna ska staden leverera god kvalitet till göteborgarna. De senaste åren har vi sett växande behov inom bland annat skolan, äldreomsorgen och det sociala området. För att säkra och delvis höja kvaliteten har vi, för 2016 och 2017, valt att möta behovsökningarna med ökade satsningar. Kostnadsökningarna är väl motiverade. Vi prioriterar barn, äldre och personer i utsatthet. Eftersom det framöver behövs åtgärder för att balansera det strukturella underskott som staden går mot (de borgerliga påstår felaktigt att det redan finns) kommer utrymmet för att tillföra ytterligare resurser vara begränsat. Då är det positivt att ambitionshöjningen för 2016-2017 redan finns där.

2. Använd bolagen för göteborgarnas bästa. En annan princip är att stadens bolag ska användas för göteborgarnas bästa. Från en bolagssfär som i år förväntas nå ett resultat på cirka en miljard kronor räknar vi med att för 2017 ta en utdelning på cirka 770 miljoner kronor (inte en ”knapp miljard” som de borgerliga hävdar). Den ska användas generellt till exempelvis skola, äldreomsorg och socialtjänst. Bolagssfären har på senare år gått bra. Utdelning har endast tagits en gång. Flera bolag är välmående och har god soliditet. De klarar sina investeringar utan tillskott. Att göteborgarna får ta del av sina egna bolags goda ekonomi är högst rimligt. Tvärtom vore det orimligt att, som de borgerliga vill, undanhålla resurser från göteborgarna genom att lägga pengar på hög i bolagen.

3. Gör en bra stad ännu bättre. En tredje princip är att alltid jobba för att göra Göteborg bättre. Staden ska som en stark motor i Sverige vara ledande i att innovativt skapa ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi lägger i budgetarbetet stor kraft på att göra styrningen av staden mer tydlig och effektiv. Mycket går bra. Med sjunkande arbetslöshet, framgångsrika företag samt framsteg i miljö-, jämlikhets- och mänskliga rättighetsarbetet står Göteborg för viktiga stimulanser till övriga landet. Här behöver det noteras att det borgerliga påståendet om att andra kommuner ger stora bidrag till Göteborg är gravt missvisande. Nästan alla kommuner får via inkomstutjämningen generellt statligt stöd. Per invånare ligger stödet till Göteborg lite under Sverige-snittet. Totalt sett i utjämningssystemet är Göteborg ett slags normalkommun.

Bilden är talande: Medan de borgerliga yrvaket ropar efter konsulthjälp tar vi ett långsiktigt ansvar för Göteborg, göteborgarna och stadens finanser.

Ann-Sofie Hermansson (S)

gruppledare, kommunstyrelsens ordförande

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare