Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vi har agerat vid oskuldskontroll

DEBATT: IVO kritiseras för att inte vidta kraftigare åtgärder mot läkare och verksamheter som genomfört oskuldskontroller. Vi anser dock att vi har gjort korrekta bedömningar enligt de lagar och regler som gäller, skriver Helen von Sydow, IVO Sydväst

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Oskuldskontroll, 18/4

All hälso- och sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt

Helen von Sydow, enhetschef IVO avd Sydväst (Göteborg)

patientsäkerhetslagen. Eftersom det inte är möjligt att medicinskt utreda om någon är oskuld är det inte förenligt med lagen att genomföra sådana undersökningar och utfärda oskuldsintyg. All hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete enligt samma lag. Den som inte lever upp till denna kan riskera att få kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller få sin yrkeslegitimation återkallad.

Grovt oskicklig

De kriterier som motiverar ett yrkande från IVO till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om indragen legitimation finns beskrivna i patientsäkerhetslagen. Den legitimerade skall till exempel ha varit grovt oskicklig i sitt yrke, varit uppenbart olämplig eller gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för denne.

Efter inslaget i TV-programmet Kalla Fakta hösten 2015, genomförde IVO tre tillsyner med anledning av uppgifterna i programmet och de anmälningar som kom in till myndigheten, i Stockholm, Malmö och i Göteborg. I två av fallen fick läkaren kritik för sin yrkesutövning när IVO granskade anmälningarna. I det tredje ärendet utreddes verksamhetens åtgärder för att förhindra framtida oskuldskontroller.

Ingen dokumentation att gå på

I det fall från Göteborg som sågs i en inspelning i Kalla Fakta med en ung kvinna som kom för ett oskuldsintyg med sin släkting och en tolk, samtliga spelade av aktörer, erbjöd sig läkaren att göra en undersökning. Denna undersökning gjordes inte och något intyg skrevs aldrig. I samband med IVO:s utredning uppgav läkaren att hon utfärdat intyg vid två tidigare tillfällen. Dessa besök fanns inte dokumenterade, varför någon granskning av dessa två utfärdade intyg inte var möjlig. Enligt IVO:s bedömning är ett erbjudande om undersökning samt två icke dokumenterade patientbesök inte tillräckligt underlag för ett yrkande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om indragen legitimation. Däremot ansåg IVO att läkaren inte utfört sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och kritiserade läkaren för detta.

IVO stöder dock förslaget i debattartikeln om ett av Socialstyrelsen utformat informativt dokument på lämpliga språk, där såväl medicinska som juridiska fakta kring oskuldskontroller framgår.

Det finns många myter kring oskuldsbegreppet. IVO vill därför betona vikten av att öka kunskapen bland all hälso- och sjukvårdspersonal om att det inte är möjligt att vid en undersökning fastställa om en kvinna är oskuld.

Helen von Sydow

enhetschef IVO avd Sydväst (Göteborg)