Vi jublar inte bara för att vi hör ordet frihandel, utan granskar också vad avtalet faktiskt kan innebära, skriver Max Andersson (MP).
Vi jublar inte bara för att vi hör ordet frihandel, utan granskar också vad avtalet faktiskt kan innebära, skriver Max Andersson (MP).

Vi granskar vad TTIP-avtalet faktiskt innebär

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Lars Adaktusson (KD) menar i en artikel på GP Debatt (27/10) att EU:s handelsavtal med USA (TTIP) måste komma på plats så fort som möjligt. Men samtidigt blundar han för de risker som påpekats av hundratals miljö- och konsumentorganisationer.

Visst har EU-kommissionen lovat att våra miljöstandarder inte ska förhandlas ner. Men om förhandlingarna resulterar i att amerikanska produkter ges undantag från EU:s standarder via så kallat ömsesidigt erkännande kommer produkter som inte kontrollerats och märkts i enlighet med EU:s lagstiftning ändå tillåtas på den svenska marknaden.

MP gillar handel

Miljöpartiet gillar handel, men handelspolitik är inte en fråga om ”för eller emot handel”. Frågan är i stället: Hur ska handeln se ut? Adaktusson nämner EU:s handelsavtal med Korea, och det är ett bra exempel. Avtalet tvingade Korea att överge sina hårdare utsläppskrav på bilar. EU:s biltillverkare premieras alltså på klimatets bekostnad. Det är inte ett bra handelsavtal.

ANNONS

Vi vill också – till skillnad från Adaktusson – använda handelsförhandlingar som en hävstång för demokrati och mänskliga rättigheter.

De siffror Adaktusson hänvisar till är minst sagt tvivelaktiga. De har fått stark kritik av forskare och bygger på scenarier där undantag ges från regleringar och standarder som är till för att skydda människor och miljö. Nyligen kom även en studie som menar att avtalet kan leda till minskad nettoexport och 600 000 förlorade arbetstillfällen i EU. Alla ekonomiska prognoser kring detta avtal bör betraktas med försiktighet.

Vill inte springa rakt in i ett avtal

Till skillnad från Adaktusson vill vi i detta läge inte bara trycka gasen i botten och springa rakt in i ett avtal som riskerar att underminera klimatarbetet och försämra livsmedelssäkerheten i Sverige. Vi jublar inte bara för att vi hör ordet frihandel, utan granskar också vad avtalet faktiskt kan innebära.

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker

ANNONS