Vi gillar företagare och hållbar tillväxt

Vi jobbar hårt på att förbättra stadens service till företagen. Det krävs ytterligare satsningar som vi pekat på i 2017 års budget. Men redan nu startar vi en regelbunden näringslivsdialog, skriver de rödgröna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborg och näringslivet, 31/10

I måndags startades den strategiska näringslivsdialogen. Stadens ledande politiker ska regelbundet träffa ledande företrädare för näringslivet och akademin. Vi ser dialogen som ett stort steg åt rätt håll och hoppas att även alliansen ska ta den på allvar.

Dialogen är en central del i vår mycket aktiva agenda för att stärka näringslivsutvecklingen. Göteborgsföretagen går utmärkt och Göteborgsregionen har lägst arbetslöshet bland storstäderna och kraftfull exporttillväxt.

Fyra kompetenscenter

Vår gemensamma utmaning är kompetensförsörjningen. Därför var det temat för det första dialogmötet. Vi satsar bland annat på att ta fram en strategi för kompetensförsörjning, öppna fyra kompetenscenter samt göra Göteborg mer attraktivt och lättillgängligt. Samtidigt går det att åstadkomma ännu mer genom tätare samverkan med näringslivet och akademin. På dialogmötet lanserades flera goda förslag som vi nu tar vidare.

Vi jobbar hårt på att förbättra stadens service till företagen. Det krävs ytterligare satsningar som vi pekat på i 2017 års budget. Utöver den strategiska näringslivsdialogen har alla kommunpolitiker ett ansvar att ta tillvara alla tillfällen att möta företagare, lyssna på dem, återkoppla till förvaltningar och på så sätt öka kontakten mellan politik och näringsliv. Via ett systematiskt arbete – med SKL:s insiktsmätningar som referens – blir servicen bättre.

Vinner på att leda utvecklingen

Vi jobbar hårt för att stötta företag som vill ta samhällsansvar. Det handlar bland annat om klimatsamarbete via ett klimatprotokoll, om att öka miljöteknik-exporten genom Green Gothenburg och om att skapa ett samverkansforum för ett jämlikt Göteborg. För att klara en hållbar utveckling krävs omställning till cirkulär ekonomi och allt fler inom näringslivet arbetar med det. Göteborgsföretagen har allt att vinna på att leda den utvecklingen.

Detta är ett par exempel. Agendan är mycket längre än så. Vad den definitivt inte innehåller är punkter som de borgerliga felaktigt hävdar finns där. Exempelvis ser vi positivt på både Sahlgrenska Life och Volvos huvudkontor i Lundby. Infrastruktur och handel går alltid ut på att hitta rätt balans mellan olika intressen. Inom välfärden är det helt centralt för oss att alltid sätta invånarna främst. Att utan en rejäl utredning snabbprivatisera hemtjänsten vinner ingen på.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunalråd

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd