De rödgröna struntar helt i principen att det lokala aktivitetsstödet ska vara förutsägbart för föreningarna och likvärdigt över staden. Även i områden som inte är socioekonomiskt utsatta finns barn som inte blir sedda. Dessa barn får inte heller lämnas efter, skriver debattörerna.
De rödgröna struntar helt i principen att det lokala aktivitetsstödet ska vara förutsägbart för föreningarna och likvärdigt över staden. Även i områden som inte är socioekonomiskt utsatta finns barn som inte blir sedda. Dessa barn får inte heller lämnas efter, skriver debattörerna.

Vi ger ökat stöd till alla föreningar

ANNONS

Replik

Föreningsstöd, 30/5

I en debattartikel slår Bettan Andersson (V) och Staffan Lindström (S) sig stolt för bröstet. Anledningen är att de rödgröna har fattat beslut om att föreningar i Göteborg ska få mer pengar utifrån hur många bidragsgodkända medlemmar man har från de mest socioekonomiskt utsatta områdena.

Alliansen anser att detta är helt fel väg att gå. De rödgröna struntar helt i principen att det lokala aktivitetsstödet ska vara förutsägbart för föreningarna och likvärdigt över staden.

Modellen kräver en registrering av barnens personnummer, något som många barn av olika skäl inte kan, vill eller kanske får lämna ut. Vad händer med dessa barn? Dessutom har även barn i områden, som inte är socioekonomiskt utsatta, behov av tränare och idrottare som förebilder. Även i dessa områden finns det barn som inte blir sedda, och som inte får träffa sina föräldrar lika mycket som de hade önskat. Dessa barn får inte heller lämnas efter.

ANNONS

I Alliansens kommande budgetförslag vill vi i stället öka det lokala aktivitetsstödet med nästan 50 procent, från de rödgrönas drygt 20 miljoner kronor till en bit över 30 miljoner kronor. Eftersom pengarna riktar sig till alla föreningar i staden är det ingen förening som missgynnas – alla föreningar får ett större stöd!

Det gör skillnad vem som styr

”Det gör skillnad vem som styr” skriver Bettan Andersson. Det har hon fullständigt rätt i. Göteborg har styrts av vänsterpartier i över 20 år, och staden är nu djupt segregerad. Det visar sig inte minst i hur göteborgarna mår – i dag skiljer sig medellivslängden mellan olika delar av Göteborg med upp till nio år. Med tanke på de rödgrönas katastrofala resultat hade det kanske varit smartare att försöka hävda att det inte spelar någon roll vem som styr i staden.

Det får inte bli så att de rödgröna ställer krav på föreningslivet som plötsligt ska leverera där de själva har misslyckats. Då riskerar den styrande minoriteten att offra föreningars engagemang till förmån för byråkratiska och politiska krav. Det skapar en oacceptabel situation för föreningslivet i Göteborg.

Ja, det gör skillnad vem som styr. Det hoppas vi att göteborgarna får uppleva efter valet 2018.

ANNONS

Jonas Ransgård (M)

kommunstyrelsens andre vice ordförande i Kommunstyrelsen i Göteborg

Helene Odenjung (L)

kommunalråd i Göteborg

David Lega (KD)

kommunalråd och andre vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg

ANNONS