Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gudrun Schyman (FI), partiledare Feministiskt Initiativ och Gita Nabavi (FI), partiledare Feministiskt Initiativ

Vi gör verklighet av metoo-rörelsens förslag

65 metoo-upprop gick i veckan (6/3) ut med sju förslag till Sveriges politiker. Feministiskt initiativ ställer sig helhjärtat bakom dessa förslag. Vi satsar i vår budget mer på arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp än något annat parti, skriver Gudrun Schyman (FI) och Gita Nabavi (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Metoo-rörelsen har skakat om världen. Miljoner modiga kvinnor och icke-binära har vittnat om mäns trakasserier, övergrepp och våld. Många politiker har yrvaket fått upp ögonen för patriarkatet och kommer med en del förslag. Förslagen är ofta bra – men precis som uppropen konstaterade – räcker de inte. Det behövs genomgripande samhällsreformer för att motarbeta systematiska problem. Och de ambitiösa reformerna kräver lika ambitiösa budgetsatsningar så att orden bakom reformerna blir verklighet.

Feministiskt Initiativ bildades ur kvinnorörelsen och andra folkrörelser som motarbetar mäns trakasserier, övergrepp och våld, och dessa rörelsers prioriteringar vägleder alltjämt vårt arbete. Det räcker inte att som riksdagspartierna pliktskyldigt gå med på vissa förslag, men satsa på annat och bara ha kaffepengar kvar till arbetet mot mäns våld. Dessa frågor kan inte bortprioriteras.

Resurser till en förändring

Därför välkomnar Feministiskt initiativ förslagen på åtgärder från metoo-uppropen och ger de vårt helhjärtade stöd. Vi satsar i vår statsbudget mer resurser än något annat parti på kampen mot övergrepp och trakasserier, inräknat just de sju förslag metoo-uppropen står bakom. Vår budget garanterar ökad och långsiktig finansiering av skyddade boenden och jourverksamheter.

Vi avsätter resurser på kompetenshöjande insatser som inbegriper kunskap om våldets mekanismer i professioner som möter våldsdrabbade och våldsutövare, inklusive ökade satsningar på utbildning om sexuella trakasserier och normkritisk pedagogik överlag gentemot lärare. Lärarutbildningarna ska innefatta obligatoriska kurser om friheten från våld och andra mänskliga rättigheter och Skolverket ska få större möjligheter att agera mot skolor som misslyckas i arbetet mot trakasserier. Vi ställer oss också bakom förslaget om en visselblåsarfunktion.

Rättssamhället ska stärkas

Vidare föreslår vi ett inrättande av en specialiserad enhet inom polisen mot barn- och tvångsäktenskap samt förstärkning av polisens arbete mot hatbrott och näthat. Vi ger ökade resurser till Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i syfte att kvalitetshöja rättsprocessen inom sexualbrott. Utbildning om kön, sexualitet och våld ska vara obligatorisk för polis, åklagare och domare.

Stora satsningar i vår budget går även till vården, vilket kan stärka tillgången till vård för brottsoffer, samt till ett starkare socialt skyddsnät, inte minst för papperslösa. Fattigdom ska aldrig bidra till utsatthet för övergrepp. Arbetsplatser ska vidare få utökade skyldigheter att arbeta för jämställdhet, och kunna straffas om de misslyckas. DO:s arbete ska stärkas. Vi föreslår även informationssatsningar kring samtycke, som krävs för att den helt nödvändiga samtyckeslagen ska åtföljas av en samtyckeskultur.

Metoo är FI:s politik

Metoo-rörelsen har presenterat viktiga förslag. Vi i Feministiskt initiativ har länge drivit i princip alla dessa förslag – ett arbete som även synts i de 13 kommuner där vi varit invalda sedan 2014. Exempelvis har vi i Stockholms stad lyckats få igenom en tredubbling av stödet till stadens kvinno- och tjejjourer och genomdrivit ett nytt arbete mot våld i Stockholms skolor riktat mot killar i form av metoden Mentorer i våldsprevention. Nu vill vi i Feministiskt initiativ förverkliga MeToo-rörelsens förslag i riksdagen.

Gudrun Schyman (FI)

partiledare Feministiskt Initiativ

Gita Nabavi (FI)

partiledare Feministiskt Initiativ