Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi gör plats för fler cyklar i trafiken

Moderaterna slår in öppna dörrar – det finns inga planer på ett bilfritt centrum i Göteborg. Däremot vill Miljöpartiet minska biltrafiken med 25 procent – för miljöns skull. Och för att ge plats åt fler cyklar, skriver Gabriel Södersten (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Bilen och göteborgarna, 9/8

Knappt har sommarens torka gått över och skogsbränderna som rasat i Sverige under sommaren släckts förrän Moderaterna (M) i Göteborg slår ett slag för fler bilar. Detta trots att vi i dag har problem med trängsel och utsläpp, samtidigt som klimatförändringarna blir allt mer tydliga.

Men M slår in öppna dörrar – det finns inga planer på ett bilfritt centrum. Däremot vill Miljöpartiet minska biltrafiken med 25 procent i Göteborg och den matematiskt kunnige kan då räkna ut att 75 procent av bilarna återstår. Vi behöver minska de farliga utsläppen av partiklar i innerstaden och minska koldioxidutsläppen, så att folk inte dör i förtid samtidigt som vi kan minska utsläppen.

Så når vi miljömålen

Spårvagnarna har i centrum en snitthastighet på 10 km/h och cyklister får i ofta cykla i bilvägen. Ändå menar M att det behövs ytterligare satsningar för att öka bilarnas framkomlighet i centrum. Miljöpartiet vill göra tvärtom – genom att satsa på fler och bättre cykelvägar och bättre kollektivtrafik kan vi nå miljömålen, samtidigt som de som verkligen behöver åka bil kan göra det. Så bygger vi en hållbar stad, som är tillgänglig för alla.

För Miljöpartiet är det självklart att vi måste öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Det gör vi bäst genom att förbättra tillgängligheten för de trafikslagen, inte genom att bygga fler p-platser på värdefull mark i centrum.

Utrymmet i vår stad är begränsat och alla trafikslag kan inte prioriteras samtidigt.

Utrymmet i vår stad är begränsat och alla trafikslag kan inte prioriteras samtidigt. I de områden där flest rör sig bör vi satsa på de transportsätt som är mest effektiva. Att Göteborg ska minska biltrafiken är en del av Göteborgsregionens plan för att biltrafiken i hela regionen inte ska öka. Det är i regionens kärna fler har möjlighet att välja bort bilen.

Moderaternas lösning liknar det som Miljöpartiet arbetar för. Genom att bygga ”kvartersparkeringshus” kan vi ta bort markparkering, för att omvandla den till bland annat cykelväg. P-hus är dyra och kostar mer än markparkering, vilket innebär att taxorna måste höjas innan något kan byggas. Men M föreslår sänkta och frysta taxor. Då blir det inga parkeringshus byggda om inte kommunen ska subventionera dem.

För att vi ska kunna ställa om och omvandla innerstaden måste bilen börja betala för den yta den tar upp, något som den inte gör i dag. Redan i dag subventioneras bilarnas p-platser i förhållande till platsens verkliga marknadsvärde – en omvänd marknadslösning som M annars värnar om.

Gabriel Södersten (MP)

ersättare i trafiknämnden Göteborg