Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att leva ett liv fritt från våld och hot blir omöjligt för oss. Vi lever idag i ett fängelse utan galler, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner
Att leva ett liv fritt från våld och hot blir omöjligt för oss. Vi lever idag i ett fängelse utan galler, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner

Vi göms för att få en chans att överleva – ändå mördas vi

Kvinnor och barns frihet begränsas dramatiskt när de utsätts för mäns våld och tvingas att leva gömda. Det är dags att det i stället är männen som begränsas och att de förhindras från att mörda, skriver tre gömda mammor från nätverket Gömda kvinnor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi lever på flykt, gömda i samhället under ovärdiga förhållanden. Vi slits upp ifrån allt och alla som en gång ingått i vårt sammanhang. Vi lämnas utanför den nya gemenskapen, fråntas våra identiteter, vår rätt att leva i frihet. Att leva ett liv fritt från våld och hot blir omöjligt för oss. Vi lever idag i ett fängelse utan galler. På obestämd tid tvingas vi avtjäna ett straff för ett brott vi inte begått. Tvungna att leva med en påhittad livshistoria som inte är vår, fiktiva namn, långt bort från våra hem, åtskilda från våra familjer.

Det skyddet vi får är enbart en lam ursäkt för Sverige att slippa begränsa dessa våldsamma män, i stället begränsar man kvinnorna och barnen som fallit offer för dem.

Allt detta gör vi, för att gömmas från våra förövare, som samhället misslyckats att skydda oss ifrån. Förövare som lever fritt bland oss trots de brott de begår. Dessa män utgör inte enbart en fara för enstaka kvinnor utan för hela samhället.

Vi göms för att få en chans att leva, eller i vårt fall överleva. Men ändå dör vi.

Tvingas samarbeta med förövaren

Bara under de senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats utav män de haft en relation till. Det skyddet vi får är enbart en lam ursäkt för Sverige att slippa begränsa dessa våldsamma män, i stället begränsar man kvinnorna och barnen som fallit offer för dem.

Kvinnan i Linköping som mördades, var långt ifrån den enda kvinna att tvingas till samarbete med sin förövare. Trots den allvarliga hotbilden från samma man, där hon blivit tvungen att offra sitt tidigare liv för att få samhällets skydd. Detta är skyddet hon fick. Alla kvinnor och barn i den sitsen, förtjänar mer. Vi har utstått tillräckligt.

Detta är inte brott som sker utan förvarning, som en blixt från klar himmel. Detta är män som systematiskt berövar kvinnor och barn deras liv, bit för bit.

Våra barn ska inte få användas som spelpjäser för att komma åt och fortsatt kontrollera samt utöva våld mot dessa utsatta kvinnor. För det är vad som sker idag. Det är vår verklighet.

Barn används som ett maktmedel för att hålla kvinnor kvar i våldsamma relationer och sedan används de återigen för att komma åt dessa kvinnor när de lyckats fly.

Sviktande självinsikt

”För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras”, uttalade sig Stefan Löfven i veckan. Det fyller oss med sådan innerlig frustration. Dessa män kommer uppenbarligen inte att förändras i tid. Många utav dem har så gravt sviktande självinsikt, att de inte ens ser sitt våldsamma beteende som ett problem. Hanteringen utav dessa män måste förändras för att detta besinningslösa våldet någonsin ska upphöra.

LÄS MER: Tre av fyra nekas kontaktförbud

Att den här debatten drar igång på allvar nu, väcker såklart ett hopp inom oss. Ett hopp om förändring och frihet. Ett hopp om en fullvärdig framtid för våra barn. Men många utav oss orkar tyvärr knappt tro på ett liv i frihet längre. Det är smärtsamt att någonting så självklart kan befinna sig så långt bort.

Begränsa männen

Därför är det hög tid nu att dessa skyldiga våldsman begränsas och förhindras från att mörda, innan det är för sent. Detta är inte brott som sker utan förvarning, som en blixt från klar himmel. Detta är män som systematiskt berövar kvinnor och barn deras liv, bit för bit. Detta är kvinnor som inte får samhällets samlade skydd när de behöver det som mest.

Det duger inte att politiker, kommuner, landsting, polis och domstolar inte kan komma med en gemensam handlingsplan för att hjälpa dessa kvinnor och barn, för att garantera deras säkerhet. Det duger inte att en myndighet konstaterar att vi lever under allvarliga hot och tvingar oss att fly, medan en annan tvingar oss att återvända och utsätter oss för livsfara för våra barns skull, bara för att männen ska ha umgänge. Detta är ett svek från ett system byggt av män, för män.

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra så behöver rättssystemet och samhällets skydd förändras! Ett helt annat fokus behövs. Fokus på förövarna, inte offren.

Skydda barnen

Våra fria liv, våra identiteter och vår personlighet ska inte omintetgöras. Vi ska inte behöva gömmas, leva på flykt i det dolda, berövas vårt människovärde och våra grundläggande rättigheter. För att få en möjlighet att leva ett liv fritt från våld, hot och allvarliga trakasserier. För att få en möjlighet att överleva. För att få en möjlighet att leva.

Vi kräver att Sverige skyddar oss, våra barn och våra liv, istället för att gömma undan oss ifrån livet. Vi kräver att Sverige ger oss möjlighet att ta tillvara på samtliga utav våra mänskliga rättigheter. Vi kräver att de skyddar våra barn, från att utsättas för mer skada och lidande. Vi kräver att dessa män begränsas, och att vår frihet ej berövas mer.

Petra, gömd mamma, en av grundarna till nätverket Gömda kvinnor.

Freja, gömd mamma och socionomstudent.

Elise, gömd mamma som drömmer om en framtid i frihet för sina barn.