Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Göteborgs stadsbyggnadskontor
Bild: Göteborgs stadsbyggnadskontor

Vi följer de regler som gäller för linbaneprojektet

Linbaneprojektet i Göteborg följer en etablerad samverkansform som involverar entreprenörens byggkompetens i ett tidigt skede i processen. Och kontraktet med entreprenören följer de allmänna bestämmelser som gäller för den här typen av projekt, skriver Jeanette van Zalingen, projektledare Göteborgs stadslinbana.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Linbanan, 17/6

Henrik Nordhammar anser efter en (egen?) granskning att linbaneprojektet har ett ”kostsamt och ineffektivt projektarbete”. Vi i projekt Göteborgs stadslinbana förklarar gärna hur vi har resonerat och valt att göra vårt upphandlingsarbete samt kontraktsskrivningen med vår projektentreprenör NCC. Här följer en kort version.

I den upphandlingsstrategi som projekt Göteborgs stadslinbana tog fram under 2016 anges tre omständigheter som har varit avgörande för utformningen av upphandling och kontrakt för Göteborgs stadslinbana. De är: projektets komplexitet, tidplanen och leverantörsmarknaden. De här tre omständigheterna är också anledningen till att projektet valde samverkansformen ECI (Early Contractor Involvement) för att tidigt i projektet kunna dra nytta av entreprenörens byggkompetens då linbanan som kollektivtrafikslag är nytt för Göteborg och Sverige.

Inför framtagandet av förfrågningsunderlaget för upphandlingen gjordes ett omfattande arbete där trafikkontoret studerade genomförda upphandlingar av projekt avsedda att drivas på motsvarande sätt bland annat för att komma fram till hur upphandlingen kunde genomföras och hur kontraktet kunde utformas. Det gäller upphandlingar gjorda av bland annat Trafikverket, Göteborgs stad, Göteborgs hamn och Parkeringsbolaget. Dessutom anlitades en advokatfirma med stor erfarenhet av liknande upphandlingar.

Dessa bestämmelser reglerar till exempel hur ett projekt hanterar avvikelser, ansvar, rutiner och inköp vilket såväl beställare som entreprenör är väl insatta i.

Vad det gäller själva kontraktet med projektentreprenören utgår det från ABK 09 – Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (Fas 1) och ABT 06 – Allmänna Bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten (Fas 2) vilket framgår av kontraktet under rubriken Kontraktshandlingar. Dessa bestämmelser reglerar till exempel hur ett projekt hanterar avvikelser, ansvar, rutiner och inköp vilket såväl beställare som entreprenör är väl insatta i.

Entreprenaden för Göteborgs stadslinbana är uppdelad i två faser, Fas 1 och Fas 2. Kontraktet omfattar båda faserna, men för att Fas 2 ska börja gälla krävs att optionen (förhandsrätten) på denna beställs av trafikkontoret. Förutsättningen för att detta ska kunna göras är att Göteborgs stads kommunfullmäktige fattar ett investeringsbeslut för projektet. Först då tas en beställningsskrivelse fram vilket också nämns i kontraktet under rubriken Kontraktshandlingar. Under samma rubrik finns en hänvisning till ”PM under anbudstiden”. Skribenten menar att de inte redovisas men det finns ett PM diariefört tillsammans med kontraktet. Att skribenten ser det som att den tekniska specifikationen är ”undermålig” kan förklaras med det tidiga skede som projektet befann sig i vid kontraktsskrivningen och som är anledningen till valet av samverkansmodellen ECI, som nämnts ovan.

Det reviderade skedesbeslut som fattades av trafiknämnden i november 2018 hänger också ihop med ECI-modellen. Modellen innebär att ett projekt som i ett tidigt skede måste få fram säkrare underlag, får en större kostnad i början av projektet men förhoppningsvis lägre kostnader i slutet.

Om du inte genom det här svaret anser sig ha fått svar på frågan ”varför” är du välkommen att höra av dig direkt till oss i projekt Göteborgs stadslinbana.

Projekt Göteborgs stadslinbana genom:

Jeanette van Zalingen

projektledare Göteborgs stadslinbana, Järntorget – Wieselgrensplatsen