Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Integration. Det är inte bara i innerstaden vi ska bygga. Vi vill se ett omfattande stadsbyggnadslyft i Biskopsgården, Angered och Frölunda/Tynnered. Vi ska bygga för mer jämlikhet och allmännyttan får en mer aktiv roll med ambitionen att hålla hyrorna nere, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Vi bygger ett jämlikt, tryggt och dynamiskt Göteborg

Göteborg är nu en av Europas mest dynamiska städer. Parallellt med den fysiska förnyelsen handlar vår stadsutveckling om jämlikhet och att väva ihop staden genom att minska klyftorna och bryta segregationen, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunvalet 2018

I morgon: Miljöpartiet

Göteborg går riktigt bra. Tillväxten är god. Exporten växer. Besökarna blir fler. Arbetslösheten sjunker – även i utsatta grupper. Behovet av försörjningsstöd minskar markant.

Samtidigt pågår en stark förnyelseprocess. Jättesatsningarna på Västsvenska paketet, Älvstaden och stadsutveckling i ytterstaden gör Göteborg till en av de mest dynamiska städerna i Europa. Byggkranarna syns över nästan hela staden.

När förnyelsen bit för bit fallit på plats, bortåt 2030–35, kommer Göteborg vara en stad där det är enklare att färdas, arbeta och göra affärer; där stadsmiljöerna är mer öppna, funktionella och levande; och där bebyggelsen och vattnet för första gången på 100 år har ett nära samspel. En bra stad ska bli ännu bättre.

När det gäller bostadsproduktionen i ytterstaden tar en starkare allmännytta nu en mer aktiv roll – med ambitionen att hålla hyrorna nere.

Följaktligen sker nu en rejäl byggboom. Byggstarterna står som spön backen. Jag har bara på sistone varit med om första spadtag för bostadsområdet Sisjödal, nya bostadsrätter i Övre Lövgärdet, kvarteret Makrillen i Gamlestaden samt, i fredags, kvarteret Elisedal med 336 nya hyresrätter i Krokslätt.

I dag finns det drygt 6 900 bostäder i pågående produktion. Det är nästan 3 000 fler än för något år sedan och ett lyft till de nivåer som staden framöver ska ligga på. Vi vill, i vårt första vallöfte, att det byggs 60 000 nya bostäder, varav 30 000 hyresrätter, fram till och med 2028. Det är ett djärvt men realistiskt mål. Med den byggtakten blir det möjligt att på allvar minska bostadsbristen samt reducera köer och trångboddhet.

Mycket och smart.

Och det byggs inte bara mycket. Det byggs smart. Vi har drivit stadsutvecklingen till att tydligare handla om jämlikhet: om att minska klyftor, bryta segregation och väva ihop staden.

När det gäller bostadsproduktionen i ytterstaden tar en starkare allmännytta nu en mer aktiv roll – med ambitionen att hålla hyrorna nere. Inte minst vill vi se ett omfattande stadsbyggnadslyft i Biskopsgården, Angered och Frölunda/Tynnered.

Beträffande infrastrukturen kommer det mesta av det som byggs eller planeras – från Västsvenska paketet till linbanan, spårvägen Lindholmen-Stigberget samt citybusstråk till Biskopsgården och Backa – att riva barriärer och göra det lättare att hålla ihop staden.

Med den fysiska förnyelsen av staden som grund vill vi driva staden framåt med tre huvudinriktningar.

Stärkt välfärd. För det första vill vi stärka välfärden. I grunden är det självklart att satsa på välfärdsarbetarna i Göteborgs stad. De ska ges bättre villkor, arbetsmiljöer och utvecklingsmöjligheter. Detta är viktigt för att pressa ner höga sjuktal och kunna rekrytera rätt kompetens. Förra veckan gjorde jag, i det syftet, ett handslag med Kommunal om att bland annat korta nattarbetstiden, erbjuda fria arbetskläder, höja löner för de sämst betalda samt stå fast vid den förstärkta anställningstrygghet som gäller inom staden.

På utbildningsområdet konstaterar vi att den mest pricksäkra reformen är att storsatsa på fritidshemmen

På utbildningsområdet konstaterar vi att den mest pricksäkra reformen är att storsatsa på fritidshemmen – med bland annat utökade lokaler samt mer och bättre utbildad personal – och att öppna verksamheten även för barn till arbetslösa och föräldralediga. Detta för att säkra att alla barn, enligt vårt andra vallöfte, ska kunna gå på fritids. Med fler barn på fritids ökar chanserna för fler att klara skolan.

På äldreområdet tror vi att en rejäl utbyggnad av trygghetsboenden är den bästa vägen att gå. Kombinationen av självständighet och sällskap är precis vad många behöver på äldre dar. Därför vill vi, i vårt tredje vallöfte, se en snabb ökning av antalet trygghetslägenheter till 4 500 om tio år.

Ökad trygghet. För det andra vill vi öka tryggheten. Här är vår nya ingång 15-punktsprogrammet Lag & ordning i hela Göteborg. Hållningen är – i vårt fjärde vallöfte – att det inte längre ska finnas några särskilt utsatta områden i staden om tio år.

Programmet går bland annat ut på att säkra skydd och backup för stadens anställda, göra omtag för en fungerande skola, sätta stopp för extremister, bekämpa hedersförtryck, få bort brottslighet från hyresmarknaden, motarbeta knarket samt främja det lokala näringslivet.

Bättre integration. För det tredje vill vi förbättra integrationen. Då är det givet med ett starkt jobbfokus. Vi är mitt inne i en rejäl utbyggnad av de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna, där ingår bland annat fyra nya kompetenscenter. Genom att steg för steg erbjuda praktik, lärlingsutbildning, vuxenutbildning och språkträning lyfts arbetslösa hela vägen till egenförsörjning. Alla ska bidra. Ingen ska lämnas efter.

En annan viktig motor för integration är idrotts- och föreningslivet. Där ser vi ett skarpt behov av att lyfta idrottslivet i utsatta områden. För att kunna leverera på vårt femte vallöfte, att på sju år fördubbla föreningsaktiviteten i de områden där den är som lägst, vill vi bland annat rusta upp platser för spontanidrott, införa ett arvoderingssystem för unga idrottsledare och skapa föreningarnas hus runtom i staden.

Vi älskar Göteborg. Och vi älskar den starka förnyelseprocess som staden är inne i. Genom att bygga mycket och mer jämlikt – och genom att stärka välfärden, tryggheten och integrationen – skapar vi en dynamisk stad med lysande framtidsutsikter. Ett bra Göteborg ska bli ännu bättre.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande