Rom-fördraget. I dag firar vi 60-årsdagen av Romfördraget, själva grunden för EU-samarbetet. Misstag har begåtts och stora frågor kräver en lösning, men vi får inte tappa modet. Europa behöver förändras, men inte försvagas. Enighet är nyckeln, skriver Antonio Tajani.
Rom-fördraget. I dag firar vi 60-årsdagen av Romfördraget, själva grunden för EU-samarbetet. Misstag har begåtts och stora frågor kräver en lösning, men vi får inte tappa modet. Europa behöver förändras, men inte försvagas. Enighet är nyckeln, skriver Antonio Tajani.

Vi behöver europeisk enighet mer än någonsin

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag firar vi 60 år av fredligt EU-samarbete. Ändå har det europeiska projektet aldrig känts så avlägset som i dag.

Inom och utanför EU växer nationalismen. I stället för att hälsa nya länder välkomna måste vi för första gången ta farväl av en medlem när Storbritannien lämnar unionen.

Därför måste vi se till att firandet blir mer än bara tomma ord. Vi måste föra Europa närmare medborgarna och hitta konkreta lösningar på deras problem.

Svaret på populismen är ett handlingens Europa, ett Europa som förmår minska arbetslösheten, som har kontroll över migrationsströmmarna, som garanterar säkerhet och miljöskydd.

Genom att låta oss splittras, genom att fortsätta att skylla alla fel och brister på andra institutioner och regeringar kommer vi inte någon vart. Nu krävs mod, nu krävs ansvar för att verka för gemensamma lösningar i de europeiska folkens intresse.

ANNONS

För att minska arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, behövs ett Europa som är mer konkurrenskraftigt och uppmärksamt på realekonomin. Utöver stabilitets- och tillväxtpakten behövs en generationspakt. Arvet till våra unga får inte bli ohanterliga skulder och in-effektiva ekonomier som försvårar jobbskapandet. Vi måste se till att även de kan skörda frukterna av vår sociala marknadsekonomiska modell.

Budgetkonsolidering är inte nog. Det krävs också en politik för investeringar, för industrin, för tjänstesektorn, för den digitala världen, med en verklig europeisk marknad.

Stärkt ekonomisk styrning

Europas ekonomiska styrning måste stärkas. Budgetflexibilitet och användning av EU-medel måste gå hand i hand med klokt spenderade pengar och reformer för att effektivisera ekonomin och förvaltningen. Detta är vägen mot en verklig konvergering av våra ekonomier, en nödvändighet om euron ska ge fördelar för alla européer.

Det behövs enklare regler och rutiner som inte kväver våra medborgare och företag. Vi får inte tappa bort oss i detaljer.

I stället måste vi koncentrera oss på de stora globala utmaningarna, på utrikespolitiken, försvaret, handeln, kampen mot klimatförändringarna. Ingen europeisk stat har på egen hand styrkan att förhandla med USA, Kina eller Ryssland. Bara tillsammans kan vi verkligen utöva vår suveränitet.

Enade kan vi garantera europeisk spetskompetens tillgång till världsmarknaderna med tydliga regler som undanröjer illojal konkurrens.

ANNONS

Vi behöver också en europeisk försvarsmarknad och försvarsindustri för att försvara oss effektivare med lika resurser. Vi måste skapa synergier och militära medel som, trots att de kommer från olika länder, kan fungera på ett samordnat sätt.

För att skydda våra medborgare från terrorism och brottslighet och bekämpa skattebedrägerier krävs större ömsesidigt förtroende. Våra underrättelsetjänster, rätts- och polisväsende och finansinspektioner måste utbyta information och arbeta tillsammans.

Epokgörande flyktingfråga

Och för att kontrollera våra gränser måste vi dela fler resurser och utveckla en europeisk gräns- och kustbevakning.

Tillsammans, solidariskt, måste vi garantera asylrätten och reformera Dublinförordningen för att göra den mer effektiv. Vi måste vara lika bestämda i mottagningen av dem som har rätt att stanna som i bekämpandet av illegal immigration.

Ska vi kunna hantera denna epokgörande fråga med kopplingar till befolkningstillväxt, klimatförändringar, terrorism, krig och fattigdom behövs en gemensam strategi som satsar på utveckling i Afrika. Vi kan inte låta människohandlare eller terrorister styra migrationsströmmarna.

För att underlätta och påskynda återvändandet, skapa mottagningscentrum i Nordafrika tillsammans med FN och minska migrationstrycket behöver vi en robust ekonomisk diplomati. En Marshallplan för Afrika med fler investeringar och med kunskapsöverföring inom säkerhet, infrastruktur, ren energi, entreprenörskap, utbildning och administrativ kapacitet.

ANNONS

Att på allvar ta sig an dessa utmaningar handlar om att inse att europeisk enighet i dag behövs mer än någonsin förr. Europa behöver förändras, inte försvagas.

Visst ska vi fundera över våra misstag, över allt som borde förbättras. Men vi får inte tappa modet, inte sluta vara stolta över det som vi alla byggt upp tillsammans.

En ledstjärna

Vi är det enda området i världen utan dödsstraff. Världen blickar mot oss när en journalist fängslas, när en kvinna utsätts för våld och får sina rättigheter kränkta, när en politisk motståndare hotas eller berövas friheten. Vi är alltjämt en ledstjärna för de grundläggande rättigheterna. Vi är så mycket mer än en marknad och en valuta.

Vi har alla en skyldighet att med ännu större kraft och mod gå i täten för de värderingar som är den största anledningen till vår samlevnad.

Europa är en framgångssaga när det lyckas förkroppsliga en dröm om utveckling, välstånd, frihet och fred. Jag tror inte att människorna i Europa har tappat lusten att drömma. Det är upp till oss i dag att ändra bilden av ett abstrakt Europa, ineffektivt och byråkratiskt, och att få medborgarna glada igen och återskapa känslan av att vara en del av ett stort projekt.

ANNONS

Det är det bästa arv vi kan lämna till kommande generationer.

Antonio Tajani

Europaparlamentets nye talman

ANNONS