Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Många av de samhällsproblem vi ser i dag är konsekvenser av internationella tillkortakommanden, skriver Tomas Tobé (M).
Många av de samhällsproblem vi ser i dag är konsekvenser av internationella tillkortakommanden, skriver Tomas Tobé (M).

Vi behöver EU för att bekämpa otryggheten i Sverige

Otryggheten är ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. Under årets första sex månader har 23 personer skjutits ihjäl, 60 bostadsområden klassificeras fortfarande som utsatta och de utländska stöldligornas framfart fortsätter. Utvecklingen kräver att regeringen agerar. Nationellt måste en rad åtgärder komma på plats, men vi måste också använda det europeiska samarbetet bättre. Det är dags att inrikesminister Mikael Damberg (S) inser att EU behövs för att bekämpa otryggheten, skriver Tomas Tobé (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Dödsskjutningar, sprängningar och inbrottsvågor har tyvärr blivit vardag i Sverige. Antalet våldsbejakande extremister räknas nu i tusental i stället för hundratal samtidigt som den allt djupare segregationen göder utanförskap och kriminalitet. Detta är ett nytt normaltillstånd som har växt fram. Ett otryggt och polariserat normaltillstånd som undergräver samhällskontraktet mellan medborgare och stat.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens handfallenhet inför den här utvecklingen är häpnadsväckande. Ansvariga statsråd ägnar större kraft åt att skönmåla verkligheten än att arbeta fram förslag som på allvar skulle kunna förbättra situationen. Agerandet visar att regeringen saknar krisinsikt. De förstår inte hur allvarlig situationen i Sverige verkligen är.

För svagt och saktfärdigt

Jag har länge varnat för den här utvecklingen. Och vi moderater har krävt att regeringen agerar kraftfullt mot brottsligheten, segregationen och extremismen. Men det är uppenbart att otryggheten i samhället inte är en prioriterad fråga för den här regeringen. Konsekvent agerar de för svagt eller för saktfärdigt.

Det är anmärkningsvärt – särskilt mot bakgrund av att det verkligen inte saknas bra förslag för att vända utvecklingen. Nationellt har exempelvis vi moderater lagt fram en seriös plan för hur poliserna ska bli fler och hur straffen ska kunna skärpas för grova brottslingar och återfallsförbrytare. Vi vill i praktiken att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden.

Men det räcker inte att bara agera nationellt. Vi har därför tänkt om och utvecklat vår kriminalpolitik till att även innehålla en europeisk dimension. Det har nämligen blivit uppenbart att Sverige inte klarar av att hantera den växande otryggheten på egen hand. Många av de samhällsproblem vi ser i dag är konsekvenser av internationella tillkortakommanden.

Rikta fokus från FN till EU

I mitt uppdrag som europaparlamentariker kommer därför trygghetsfrågorna att vara högt prioriterade. Men det är dags att även regeringen inser att EU är en viktig plattform för brottsbekämpning. Nu måste fokus riktas om – från FN till EU.

Vi vill i praktiken att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Men det räcker inte att bara agera nationellt.

För det är på den europeiska nivån som den verkliga möjligheten att påverka finns. Men ska vi få genomslag för svenska intressen måste såväl regering som Europaparlamentariker dra åt samma håll. Därför bör inrikesminister Mikael Damberg lägga större fokus på EU och aktivt arbeta för att följande tre punkter blir verklighet.

* För det första måste EU:s medlemsländer ha som mål att stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det kan åstadkommas genom att den europeiska polisbyrån Europol får ökade resurser och befogenheter, att fler EU-medborgare som begår brott i andra EU-länder utvisas och att vi på sikt inrättar en operativ europeisk polisstyrka som bekämpar illegala vapen och narkotika. Europol bör även inrätta ett specifikt center med uppdrag att bekämpa kringresande stöldligor.

* För det andra behöver arbetet för att bekämpa terrorism och extremism intensifieras. Utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund bör förbjudas, en EU-gemensam spärrlista för att neka hatpredikanter inresa i Europa måste upprättas och Europols anti-terrorcenter behöver rustas upp. Inget land i EU kan ensamt hantera hotet från terrorismen och extremismen. Sverige behöver Europa i kampen mot terrorismen.

Förutsägbar invandringspolitik

* För det tredje är det dags att Sverige driver på för en mer kontrollerad och förutsägbar europeisk invandringspolitik. Så länge låsningarna kring dagens invandringspolitik består kommer vi att tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar för invandringen till Europa. Då kommer de allvarliga segregationsproblem som Sverige redan har att förvärras ytterligare.

Regeringen behöver inse att invandringspolitiken hänger samman med tryggheten och att en oförutsägbar invandringspolitik är en grogrund för otrygghet.

Måste också ta eget ansvar

Samtidigt som vi driver på för ökat fokus på trygghet inom EU måste Sverige ta ett eget ansvar. EU kan inte lösa krisen i svensk polis eller våra segregationsproblem åt oss. Men ett starkare europeiskt samarbete kan göra att svensk polis blir effektivare, att färre extremister tar sig in i Sverige och att invandringen kontrolleras bättre. Därför bör inrikesminister Damberg ha dessa frågor högst upp på sin agenda nästa gång han åker till Bryssel.

Tomas Tobé (M)

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet