Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gatubarnen är farliga både för sig själva och för sin omgivning. Alla ska kunna röra sig tryggt på våra gator och polisen måste kunna ta hand om kriminella individer oavsett ålder, skriver Mattias Tykesson (M) och Andréa Ström (M).

Vi behöver en nationell strategi för gatubarnen

Barn grips och omhändertas gång på gång efter grova brott men släpps eftersom det saknas juridiska verktyg för att hålla kvar och hjälpa unga individer mot deras vilja. Polis och socialtjänst befinner sig i ett utsiktslöst moment 22. Situationen är ohållbar och otillbörlig för en rättsstat som Sverige, skriver Mattias Tykesson (M) och Andréa Ström (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nordstans gatubarn tycks tillfälligt ha flyttat till Stockholm. Att gatubarn begår grova brott har varit ett känt problem under flera års tid. Ändå tar inte den S-ledda regeringen eller de rödgrönrosa styrena i Göteborg och Stockholm frågan på allvar utan låter problemet vandra mellan kommunerna.

Vi kräver att kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), och i Stockholm, Karin Wanngård (S), och inrikesminister Morgan Johansson (S) tar ett samlat nationellt grepp för att åtgärda problemet med kriminella gatubarn utan uppehållstillstånd som skapar otrygghet på våra gator. Ungdomarna måste kunna omhändertas och skickas tillbaka till sina hemländer.

Tillfälligt lugn i Göteborg

Rapporterna om barn som begår grova våldsbrott duggar allt tätare. Polis och socialtjänst befinner sig i ett utsiktslöst moment 22. Barn grips och omhändertas gång på gång efter grova brott men släpps eftersom det saknas tillräckliga juridiska verktyg för att kvarhålla och hjälpa unga individer mot deras vilja. Situationen är ohållbar och otillbörlig för en rättsstat som Sverige.

I vintras var det stora problem i Göteborg med ungdomsgäng i Nordstan. De hotade poliser och begick rån och stölder. Narkotikahandeln skedde närmast öppet. Nu uppger polisen att det är lugnare i Göteborg och att gatubarnen i stället har flyttat till Stockholm. Där ser man en stor ökning av kriminella gatubarn i city och runt tunnelbanestationerna. Nyligen ska en tolvåring beväpnad med knogjärn ha deltagit i ett rån.

Att problemet tillfälligt verkar ha lämnat Göteborg är ingen lösning. Det är ingen långsökt gissning att gatubarnen så småningom kommer att söka sig tillbaka till Nordstan när sommaren är slut och vädret blir kallare.

Samlat grepp

Statens grunduppdrag är att värna medborgarnas säkerhet. Gatubarnen är farliga både för sig själva och för sin omgivning. Alla ska kunna röra sig tryggt på våra gator och polisen måste kunna ta hand om kriminella individer oavsett ålder.

För att komma till botten med problemet krävs en nationell strategi och ett samlat grepp med åtgärder för att Sveriges kommuner ska agera lika. I väntan på asylbeslut vill vi att ungdomar som begår brott eller är farliga för sig själva snabbt ska kunna låsas in och tvångsvårdas på Statens institutionsstyrelse och att Migrationsverket står för notan.

I dag tar beslutsprocessen för lång tid och barnen hinner avvika innan de kan placeras. Därför vill vi se över möjligheten att i akuta fall delegera möjligheten att fatta beslut om omhändertagande direkt till berörda socialsekreterare för att på så sätt skapa ett snabbspår.

Beslutsvägarna mellan kommunerna när de gäller ungdomar som flyttar omkring mellan olika platser behöver också ses över och förenklas så att inte samma barn hanteras av flera kommuner samtidigt.

Systemet måste anpassas till verkligheten

Att ge uppehållstillstånd till gatubarn som saknar asylskäl är inte ett alternativ. Därför måste fokus vara att förmå deras hemländer att ta tillbaka de barn som tagit sig hit, oavsett om de saknar ID-handlingar. Det är regeringens ansvar att sätta hårdare press. Regeringen bör vidare påskynda arbetet med de tysk-svenska barnhemmen i Marocko och även långsiktigt bidra till den sociala utvecklingen.

Det svenska systemet måste snarast anpassas till den rådande verkligheten och alla instanser måste samarbeta. Storstadsgator är ingen lämplig miljö för barn att bo på. Vi behöver därför en nationell strategi som tryggar både gatubarnens och invånarnas säkerhet.

Mattias Tykesson (M)

ledamot i kommunfullmäktige, Göteborg

Andréa Ström (M)

vice ordförande i socialnämnden, Stockholms stad