Vi arbetar för att lösa utmaningen

Att vilja ta ansvar för ett flyktingmottagande på ett bra sätt med kvalitet handlar inte om populism utan om att kunna hantera en akut samhällsutmaning, skriver Jonas Ransgård (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Flyktingbostäder, 8/2 och 18/2

Ulf Kamne (MP) med flera riktar en rad anklagelser mot oss moderater om att vi är populistiska. Den kritiken känns mer aggressiv än underbyggd.

Vi moderater har varit med på inriktningsbesluten om att ta fram genomgångsbostäder i Fastighetsnämnden. Det är kommunens lagstadgade ansvar att ordna boende till ensamkommande barn och till barnfamiljer. Men för att kommunen på ett bra sätt och med kvalitet ska kunna leva upp till det ansvaret menar vi att Göteborg inte kan ta emot fler flyktingar i dagsläget, precis som vi på nationell nivå menar att Sverige behöver en flyktingpaus. Det handlar inte om populism utan om att kunna hantera en samhällsutmaning som är akut.

Hade vi varit populistiska och närmat oss Sverigedemokraterna skulle vi ha röstat för SD:s förslag om att helt stoppa arbetet med att ta fram boenden. Men vi tror inte på att säga nej till allt. Däremot är det viktigt att boendena etableras på så bra ställen som möjligt. Vi är skeptiska till att exempelvis bygga på platser som aldrig annars skulle bebyggts.

Vem är populist?

För att inte tappa fart i processen med att hitta boenden föreslog vi i Fastighetsnämnden att man parallellt skulle ta fram förslag på nya platser utifrån stadens utbyggnadsplanering. Det yrkandet bordlades och i mejl som har läckt ut har nämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) beordrat fastighetskontoret att inte påbörja någon utredning av ytterligare platser. Vi har därför inom Alliansen gemensamt lagt ett liknande yrkande i kommunstyrelsen som kommer att behandlas den 2 mars.

Mot bakgrund av detta och med vetskapen om att bland annat Vänsterpartiet kampanjat under sloganen att det är ”dags att [Askim och Fiskebäck] integreras nu” kan man undra vem som sökt populistiska poänger och konflikt, och vem som arbetar för att lösa utmaningen.

Jonas Ransgård (M)

gruppledare

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd