Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Christine Olsson/TT
Bild: Christine Olsson/TT

Vi accepterar inte att förstföderskor med ökad risk skickas hem

Gravida drabbas även denna sommar av en förlossningsvård i kris. Den omfattande barnmorskebristen på SU Östra sjukhuset blir ännu allvarligare på sommaren eftersom vakanta arbetspass täcks av ordinarie personalstyrka när barnmorskor ska få semester. Nu drabbas även BB-vården. Det kan vi barnmorskor inte acceptera, skriver Eva-Maria Wassberg, Svenska barnmorskeförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har det i media rapporterats om den omfattande barnmorskebrist som råder på SU Östra sjukhuset. Förstföderskor kommer att skickas hem efter sex timmar. Ett önskemål hos familjen om att få sova ut efter en långdragen födsel eller ett behov av att få stöd med amning är exempel på saker som inte längre räknas som skäl för att få stanna.

Även kvinnor med ökad risk för vissa komplikationer drabbas. Under årets övriga nio månader rekommenderas ofta denna grupp att stanna ett eller två dygn för observation, men under juni-juli-augusti uppmuntras de i stället att de gå hem efter sex timmar om läget är stabilt. I dokumentet Sommaråtgärder 2022 från SU beskrivs vilka tillstånd det gäller: när antibiotika givits under födseln, okomplicerat förlopp efter manuell lösning av moderkakan, blödning mellan 1–1,5 liter, BMI över 35, behov av profylax för blodpropp eller förhöjt men stabilt blodtryck.

Kontaktas av barnmorska

Den tidiga hemgångsverksamheten, när familjen går hem sex timmar efter födseln, har SU valt att kalla Trygg hemgång. Den innebär att kvinnan kontaktas av en barnmorska via telefon dagen efter födseln och kommer för ett återbesök på BB-mottagningen till barnmorska och barnläkare när barnet är två-tre dygn.

Om komplikationer tillstöter i hemmet hänvisas kvinnorna till akutmottagning för gravida och nyförlösta. Men under sommaren dras även den här verksamheten ner. I stället för att ha öppet dygnet runt, tar man endast emot mellan kl. 07-19. Andra halvan av dygnet hänvisas kvinnorna till förlossningen eller BB som har en begränsad sommarbemanning. Problemet är att födslar och komplikationer inte bara inträffar under kontorstid. Behov av stöd kan uppstå under dygnets alla timmar, året runt.

Behöva mer vård

Utökad Tidig hemgång innebär också att de som får stanna kvar på BB kommer behöva mer vård och mer medicinsk hjälp än vanligt. Barnmorskebristen har lett till att specialistutbildade barnmorskor ersätts av grundutbildade sjuksköterskor som blir upplärda på plats. Det sänker vårdkvaliteten och ger konsekvenser som till exempel en ökad risk att avvikelser missas. Ett annat exempel på SU sommaråtgärder är att de standardiserade tre samtalen på BB: ankomstsamtal, samtal under vistelsen samt utskrivningssamtal, nu begränsas till två.

Styrelsen för Göteborgs Barnmorskesällskap vill kraftfullt säga att det får vara nog nu. Vi anser att Trygg hemgång är bra för många familjer när kvinnan är frisk, förlossningen varit okomplicerad, familjen är trygg med att gå hem tidigt och när det finns en utbyggd resurs med möjlighet till hembesök av en barnmorska, vilket till exempel finns i Malmö. Tyvärr används denna sommarrutin av Trygg hemgång som ett sätt för verksamheten att hantera en sedan åratal omfattande barnmorskeflykt orsakad av en undermålig arbetsmiljö. Det tycker vi är oacceptabelt. Det finns enligt vår vetskap inga nationella riktlinjer som stödjer klinikens sommarbegränsningar för BB-vård eller att Trygg hemgång kan motiveras av bristande barnmorskebemanning.

Tyvärr används denna sommarrutin av Trygg hemgång som ett sätt för verksamheten att hantera en sedan åratal omfattande barnmorskeflykt orsakad av en undermålig arbetsmiljö

Göteborgs Barnmorskesällskap önskar ökad transparens och större tydlighet från Sahlgrenskas ledning. Verksamhetschefen på Kvinnokliniken gav under en intervju i SVT Väst den 5 juni Göteborgs gravida dubbla budskap. Å ena sidan menade hon att det kommer att beredas plats på BB när behov av att stanna kvar finns. Å andra sidan driver hon en klinik med målsättning att 30-40 procent av de nyblivna mammorna ska åka hem med sina nyfödda bebisar efter sex timmar, även de med tillstånd som under övriga året rekommenderas att stanna. Hur ska den ekvationen gå ihop?

Vi uppmanar politiker och verksamhetsansvariga att finna hållbara lösningar som gör att gravida kan få en trygg och säker vård året runt och att barnmorskor kan utföra sitt arbete på SU i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det går inte att pressa vatten ur en sten. Nu måste en förändring ske.

Styrelsen i Göteborgs barnmorskesällskap genom:

Eva-Maria Wassberg, ordförande