Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Att skydda barn och unga från att bli beroende av nikotin och i framtiden börja röka är en viktig åtgärd för att färre ska drabbas av cancer, skriver debattören. Bild: Tony Dejak / AP
Att skydda barn och unga från att bli beroende av nikotin och i framtiden börja röka är en viktig åtgärd för att färre ska drabbas av cancer, skriver debattören. Bild: Tony Dejak / AP

Vi är skyldiga att skydda barn och unga mot tobak

Frågan är inte om det är bättre att snusa än att röka. Det viktiga är att stoppa nyrekryteringen av framtida rökare, skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

6/9 Dags för hårdare reglering av nya nikotinprodukter

14/9 Cancerfondens utspel försvårar kampen mot rökning

Anders Milton från Snuskommissionen argumenterar uteslutande i sin replik för att det är bättre för någon som redan är rökare att snusa i stället.

Det är inte fokus för vår ursprungliga debattartikel. Vi vill fokusera på att stoppa nyrekryteringen av framtida rökare, och stoppa marknadsföringen av de nya nikotinprodukterna mot barn och unga.

Om syftet med de nya nikotinprodukterna vore att användas för rökavvänjning hade marknadsföringen sannolikt fokuserat på vuxna som redan röker. Men tobaksindustrin marknadsför de nya nikotinprodukterna mot ungdomar. Det går bara att spekulera i varför. Men faktum är att dessa ungdomar via de nya nikotinprodukterna ökar sin risk att börja röka farligare cigaretter i framtiden, jämfört med om de aldrig hade provat någon form av snus eller e-cigaretter.

Leder till rökning

Samtliga granskade studier i den forskningsgenomgång från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering som vi refererar till, pekar på att det är troligt att bruk av e-cigaretter leder till ökat bruk av röktobak, samt att det är möjligt att personer som snusar, jämfört med de som inte snusar, börjar röka.

Enligt A non smoking generations återkommande undersökning har bruket av vitt nikotinsnus ökat med 128 procent på två år, och enligt CAN:s undersökning “Skolelevers drogvanor” har andelen niondeklassare som snusar ökat sedan 2018. Den största ökningen har skett bland flickor där andelen snusare sedan 2016 har ökat från 1 till 7 procent. Det är en alarmerande utveckling och som ger goda skäl att reglera de nya produkterna omedelbart.

Det finns många exempel på hur tobaksindustrin marknadsfört det vita nikotinsnuset med hjälp av influencers och på musikfestivaler.

Skydda barn och unga

De förslag vi vill se genomförda handlar just om detta: att skydda barn och unga mot att börja använda tobak och nikotin. Regleringarna vi hänvisar till finns redan för andra tobaksprodukter i dag och till och med delar av snusindustrin föreslår själva att de ska gälla även de nya nikotinprodukterna. Förslagen är egentligen inte några nyheter.

Så varför vill inte Anders Milton att även nya nikotinprodukter ska regleras på samma sätt, så att färre barn och unga lockas att bli beroende av nikotin och tobak?

Sverige har ratificerat WHO:s tobakskonvention vilket betyder att vårt land har förbundit sig till att med alla medel skydda barn och unga från tobak.

Vi står inför ett ökande antal cancerfall och rökning är den största förebyggbara orsaken till cancer.

Det ställer krav på en sammanhållen tobakspolitik där nödvändiga åtgärder för att minska tobaksbruket införs. Vi står inför ett ökande antal cancerfall och rökning är den största förebyggbara orsaken till cancer. Att skydda barn och unga från att bli beroende av nikotin och i framtiden börja röka är en viktig åtgärd för att färre ska drabbas av cancer.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden