Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Kent Hallgren
Bild: Kent Hallgren

Vi är inte poliser – vi är odlare!

Fastighetskontoret räknar upp nedskräpning och miljöbrott på Lärjeholm. Detta är sådant som odlarföreningens medlemmar genom åren själva tagit hand om och slagit larm om. Vi har sannerligen försökt, skriver Jalal Shiervani och Ingela Drenske, Lärjeholms odlarförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Lärjeholm, 19/10

Att människor – oftast personer utifrån (!) – begått brott på det område som arrenderas kan man knappast lasta Lärjeholms odlarförening för. Att en ideell förening inte har lagliga möjligheter att själva ta itu med brottslighet är självklart. Vi är inte poliser, vi odlar grönsaker och blommor!

Om brott: Påståenden om förvaring av stöldgods och hantering av farligt gods inom området är grava anklagelser. Vi fattar ingenting! Varken polisen eller kommunen har informerat oss om detta.

Om miljöbrott: Medlemmar har slagit larm om illegal dumpning av byggavfall, kabelbränning, skrotbilar och en husvagn på vår grusväg. Samt om berg av uttjänta vitvaror och skrotbilar i naturen på den grannfastighet som ägs och hyrs ut av kommunala Higab.

Om illegalt eldande: Det har vi tagit itu med – till exempel har den medlem som eldade i kamin inne i sin lilla bod upphört med detta vid tillsägelse (detta hände för övrigt för flera år sedan och medlemmen är avliden). Att medlemmar grillat med ved och bränt ris och kvistar – som man får på de flesta lottområden – har också upphört när styrelsen förklarat reglerna.

Det bör nämnas att kommunens utarrendering av allt mer mark till grannområdet för djurföreningar har skapat problem även för oss odlare. Samt för de seriösa djurhållare som i alla år skött sina brevduvor, höns, ankor och bin. I sin replik drar kommunen alla över en kam.

Att brevet om uppsägning sändes bara några dagar efter att Trafikverket vann Västlänkenmålet i Mark- och miljööverdomstolen är något som kan vara en slump. Men vi tror inte det.

Om Västlänken: Fastighetskontoret skriver att uppsägningen inte hänger samman med denna. Vi kan bara hänvisa till Trafikverkets egen Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår: Syftet med denna är ”att utreda behov av och plats för nya uppställningsspår och depåer för persontåg i det framtida järnvägssystemet, givet en fortsatt ökning av tågtrafiken och att Västlänken färdigställs.” I ett yttrande över ÅVS uttalar politikerna att det är viktigt att vi erbjuds ny mark, vilket inte skett.

Att brevet om uppsägning sändes bara några dagar efter att Trafikverket vann Västlänkenmålet i Mark- och miljööverdomstolen är något som kan vara en slump. Men vi tror inte det.

Att Fastighetskontoret skriver att de utan att lyckas försökt få kontakt för att få till stånd en åtgärdsplan är märkligt. Att kommunen inte vill medverka vid ett medlingssammanträde via Arrendenämnden är tråkigt. Det är därför vi till slut skriver debattartiklar.

Jalal Shiervani

ordförande Lärjeholms odlarförening

Ingela Drenske

kassör Lärjeholms odlarförening