Utbyggnaden av infrastruktur för laddning är avgörande för elektrifiering av både personbilar och tunga fordon. Men det handlar också om underleverantörer av drivlinor och andra komponenter i elfordon. Samverkan mellan FoU och fordonssektorn gör Västsverige till en naturlig plats för forskning, piloter, demo och etableringar, skriver debattörerna.
Utbyggnaden av infrastruktur för laddning är avgörande för elektrifiering av både personbilar och tunga fordon. Men det handlar också om underleverantörer av drivlinor och andra komponenter i elfordon. Samverkan mellan FoU och fordonssektorn gör Västsverige till en naturlig plats för forskning, piloter, demo och etableringar, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Västsverige går samman och storsatsar för en hållbar omställning

Coronakrisen har ställt oss inför mycket stora utmaningar på både kort och lång sikt. Parallellt med att vi parerar de omedelbara effekterna för både företag och anställda måste vi blicka framåt. Västsverige investerar nu för att accelerera omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion och för att ta oss snabbare ur krisen, skriver bland andra Johnny Magnusson (M) och Helen Eliasson (S), regionstyrelsen Västra Götalandsregionen.

ANNONS

Även före pandemin fanns allvarliga problem. Klimatförändringar, kompetensbrist och ojämlikhet är bara några exempel. Istället för att försöka återskapa det som var, behövs en samling kring vad som kan bli. Inom följande områden satsar nu Västsverige resurser för att accelerera omställningen. Men det krävs också ökade insatser från nationell nivå i närmare samarbete med region och kommuner.

Kompetenserna måste förnyas

Omställningen till fossilfri och energisnål teknik i tillverkningsindustrin förutsätter uppdaterade kompetenser. Enbart bland ingenjörerna behövs kompetenshöjande insatser för 30 - 40 000 personer i fordonsindustrin för att nå potentialen inom elektrifiering och digitalisering. Det västsvenska samarbetet för kompetensomställning är en pusselbit, men det behövs också statlig kraftsamling för att stödja transformation av näringslivet. Ge universitet, högskolor och yrkeshögskolor uppdrag och förutsättningar för livslångt lärande. Likaså måste validering av kunskap och kompetens prioriteras högre.

ANNONS

Entreprenörerna bör stärkas

Innovativa småföretag är viktiga i det ekosystem som utvecklar hållbara lösningar och skapar konkurrenskraft. Näringslivet i vår industriintensiva del av Sverige har en stor mångfald som vittnar om ett gott klimat för entreprenörer och innovatörer. Ändå finns drygt 200 företag i åtta västsvenska inkubatorer som riskerar att inte överleva krisen. Småföretagandet måste bli mer robust. Staten måste verka för stärkt och mer pålitligt finansieringssystem av kunskapsbolag och skyddsnätet behöver utvecklas.

Elektrifieringen behöver öka

Utbyggnaden av infrastruktur för laddning är avgörande för elektrifiering av både personbilar och tunga fordon. Men det handlar också om underleverantörer av drivlinor och andra komponenter i elfordon. Samverkan mellan FoU- och fordonssektorn gör Västsverige till en naturlig plats för forskning, piloter, demo och etableringar. Vi är beredda att satsa stora resurser men vi klarar det inte själva. En gemensam kraftsamling för elektrifiering mellan näringsliv, region och stat med stöd av EU är vägen framåt.

Affärsmodellerna måste bli hållbara

Svensk modebransch omsätter över 300 miljarder per år, men industrin måste bli mer hållbar och cirkulär. Västsverige har investerat långsiktigt i teknik och kompetenser inom design, material och produktion av hållbar textil med Högskolan i Borås som ett nav. Flera ledande bolag rör sig nu i den riktningen. Tillsammans med dem kan Västsverige bli Europas innovativa spets för cirkulär och hållbar textildesign.

ANNONS

Liknande vinster kan göras genom ett cirkulärt system för plast. Här finns kunnandet, infrastrukturen och viljan för att etablera ett plastreturraffinaderi som sluter kretsloppet. Chalmers har visat att ett raffinaderi för returplast minskar koldioxidutsläppen med cirka 1 miljon ton per år, vilket gör det möjligt att uppnå flera av regeringens mål i den klimatpolitiska handlingsplanen.

Vi behöver starkare styrmedel för att stegvis höja volymerna av fossilfria bränslen och andra produkter från jord och skog.

Det är bråttom att sluta kretsloppen för material med fossilt ursprung, men värdekedjorna måste också bli grönare. Jorden, skogen och på sikt även havet är två draglok i en fossiloberoende ekonomi. Vi behöver starkare styrmedel för att stegvis höja volymerna av fossilfria bränslen och andra produkter från jord och skog.

Det här är några områden där Västsverige är beredd att gå före. Den lokala/regionala nivån kan göra krafttag men det krävs ett närmare samarbete med staten och nationella satsningar.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen (VGR)

Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande, VGR

Kristina Jonäng (C), regionutvecklingsnämndens ordförande, VGR

Bijan Zainali (S), regionutvecklingsnämndens 2:e vice ordförande, VGR

Axel Josefsson (M), ordförande, Göteborgsregionens kommunalförbund

Anders Sundberg (M) ordförande, Business Region Göteborg

Martin Carling (C), ordförande, Fyrbodals kommunalförbund

Katarina Jonsson (M), ordförande, Skaraborgs kommunalförbund

Ulf Olsson (S), ordförande, Boråsregionens kommunalförbund

ANNONS

Anders Danielsson, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Bengt Forsling, chef, LO-distriktet i Västsverige

Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren

Michael Leufkens, regionchef Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde arbetsgivare

Mikael Erlandson, regionchef, Företagarna Västra Götaland

Rudolf Antoni, regionchef, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Sara Wallin, vd, Almi Väst

Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola

Eva Wiberg, rektor, Göteborgs Universitet

Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst

Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde

Mats Tinnsten, rektor, Högskolan i Borås

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS