Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Fler bostäder. På längre sikt löser vi inte problemet med hemlöshet utan att ett antal politiska reformer genomförs. Bostäderna behöver bli fler, skriver Axel Josefson (M) och Ann Catrine Fogelgren (L). Bild: Henrik Montgomery / TT
Fler bostäder. På längre sikt löser vi inte problemet med hemlöshet utan att ett antal politiska reformer genomförs. Bostäderna behöver bli fler, skriver Axel Josefson (M) och Ann Catrine Fogelgren (L). Bild: Henrik Montgomery / TT

Varje hemlös är ett misslyckande

Hemlösheten behöver både akuta och långsiktiga åtgärder. På sikt handlar det främst om två saker; fler och billigare bostäder samt en likvärdig skola för att bryta mönster där fattigdom och hemlöshet går i arv, skriver Axel Josefson (M) och Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Göteborg är närmare 250 familjer akut hemlösa. I de familjerna finns minst 660 barn. Till det kan räknas ett stort antal vuxna som av olika anledningar saknar eget boende. Och den akuta hemlösheten ökar. Varje hemlös är ett misslyckande för staden och en livskris för de människor som drabbas.

För de akut hemlösa finns kommunens akutboenden, vandrarhem, härbärgen och skyddat boende. De kortsiktiga lösningarna är viktiga här och nu. Men för att ta fullt ansvar för situationen är det också viktigt att se på helheten och ta fram långsiktiga lösningar.

Det vi behöver titta på redan i dag är om staden behöver fler akutplatser

Det vi behöver titta på redan i dag är om staden behöver fler akutplatser. Något alla partier redan är överens om är att ta fram en ny strategi och plan mot hemlöshet i Göteborg som tydligt fokuserar på barnens utsatthet och behov.

Ideella krafter viktiga

Civilsamhället och de ideella krafterna har en viktig roll som både behöver stödjas och uppmuntras. Idéburet offentligt partnerskap är ett betydelsefullt arbetssätt, inte minst för att stärka arbetet med utsatta människor.

På längre sikt löser vi dock inte problemet med hemlöshet utan att ett antal politiska reformer genomförs. Bostäderna behöver bli fler. Därför vill vi:

• Öka byggtakten, förenkla byggprocessen och göra den billigare. Vi vill införa en planprocess som drivs av byggherrarna själva för att byggprocessen ska bli både effektivare och billigare.

• Frigör fler lägenheter i befintligt bostadsbestånd. Skatteavdragen för andrahandsuthyrning behöver öka och hyresvärdarnas möjlighet att säga nej minska. Vi vill tillgängliggöra fler bostäder i exempelvis ombyggda vindar och kolonistugor.

Bryta mönster

Staden behöver också:

• Satsa på skolan. Att leverera en skola där alla barn, oavsett bakgrund och familjesituation, har likvärdiga möjligheter att nå sin fulla potential är en oerhört viktig uppgift för att bryta mönstret där fattigdom och hemlöshet går i arv. Kunskap och utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar.

• Vidareutveckla samarbetet med fastighetsägare, civilsamhället samt med psykiatrin och sjukvården.

Vi tar situationen på allvar. Det finns människor som behöver stöd och hjälp i dag samtidigt som vi politiskt behöver se hemlöshet i ett större sammanhang för att hitta långsiktiga lösningar.

Axel Josefson (M)

tillträdande ordförande kommunstyrelsen

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd