Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nyligen presenterade vi moderater ett förslag på en trygghetsfond om totalt en miljard kronor att använda under tre år. Det handlar om mer än 300 miljoner kronor per år till socialtjänst, skola samt arbetsmarknad och vuxenutbildning, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Nyligen presenterade vi moderater ett förslag på en trygghetsfond om totalt en miljard kronor att använda under tre år. Det handlar om mer än 300 miljoner kronor per år till socialtjänst, skola samt arbetsmarknad och vuxenutbildning, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Varje barn som ser sina föräldrar gå till jobbet är en seger

För några år sedan satte Moderaterna och Alliansen upp målet att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. Tillsammans med polisen har vi lyckats få bort två av de sju områden som tidigare ansågs vara särskilt utsatta. I Gårdsten har ett mångårigt arbete burit frukt. Många av de idéer som fungerat där tar vi nu med oss in i andra områden, skriver Axel Josefson och Nina Miskovsky, Moderaterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är ett utmanande mål, men alternativet skulle vara direkt provocerande. Att ett område bedöms vara särskilt utsatt innebär att polisen inte anser sig kunna utföra sitt uppdrag, att det finns parallella maktstrukturer och en utbredd tystnadskultur där invånarna exempelvis inte vågar anmäla brott eller vittna. Varje dag en enda göteborgare tvingas bo i ett sådant område är en dag för mycket.

Sedan målet sattes upp har det också hänt en hel del. Vår allmännyttiga bostadskoncern, Framtiden, har antagit Sveriges mest ambitiösa strategi vad gäller utsatta området. Totalt satsar Framtiden 11 miljarder kronor på nybyggnation, renovering och trygghetsskapande arbete. Samtidigt har Göteborgs stad tagit fram ett trygghetsskapande program och vi har inrättat ett särskilt trygghetsråd direkt under kommunstyrelsen.

Tillsammans med polisen har vi lyckats få bort två av de sju områden som tidigare ansågs vara särskilt utsatta. I Gårdsten har ett mångårigt arbete burit frukt. Många av de idéer som fungerat där tar vi nu med oss in i andra områden.

Senast vid årsskiftet gick även Tynnered från att vara särskilt utsatt till den lägre nivån som polisen kallar riskområde. I Tynnered arbetar vi nära polis, andra fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans med Stena Fastigheter och Volvo Cars har vi etablerat Destination Tynnered.

Moderaterna i Göteborg Axel Josefson Foto Per Wahlberg Bild: Per Wahlberg
Moderaterna i Göteborg Axel Josefson Foto Per Wahlberg Bild: Per Wahlberg

Detta är en modell som vi tror mycket på och som vi strävar efter att implementera inom fler särskilt utsatta områden. Problemen med gängkriminalitet, tystnadskultur och ett utbrett utanförskap är alltför komplexa för att lösa av enskilda aktörer och i stuprör. Det kräver samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle.

Utöver de insatser som görs genom Göteborgs stads fastighetsbolag har Moderaterna och Alliansen bland annat skärpt kraven för att få bidrag, tagit krafttag mot svartkontrakt och olovlig uthyrning samt infört trygghetskameror. Ett viktigt mål har varit att få människor att gå från bidrag till arbete. Sedan vi tog över styret har rekordmånga göteborgare gått från försörjningsstöd till arbete.

Men trots att Göteborgsregionen har den lägsta arbetslösheten bland Sveriges storstadsregioner är fortfarande arbetslösheten skyhög i våra utsatta och särskilt utsatta områden. I Göteborg är arbetslösheten 6-7 procent bland invånarna som helhet. Bland utrikesfödda är den 14 procent, bland utomeuropeiskt födda män 19 procent och bland utomeuropeiskt födda kvinnor 23 procent. Detta samtidigt som industrin, vården, restauranger och många andra skriker efter arbetskraft.

Orsaken är att många som kommit hit saknar de kunskaper som krävs för att bli anställningsbara. Dessutom lämnar alltför många ungdomar skolan utan gymnasiebehörighet och fullständiga betyg. Ska vi lyckas att vända utvecklingen i de särskilt utsatta områdena är därför utbildning och arbete nästa stora fokusområde.

Nyligen presenterade vi moderater ett förslag på en trygghetsfond om totalt en miljard kronor att använda under tre år. Det handlar om mer än 300 miljoner kronor per år till socialtjänst, skola samt arbetsmarknad och vuxenutbildning. Pengarna kan exempelvis läggas på hantering av orosanmälningar, fler fältassistenter, stöd med läxläsning och lokaler, tidiga språkinsatser, kompletterande utbildningar, varvning av arbete och studier för att få examen. Den exakta användningen bestäms tillsammans med berörda förvaltningar och beror på behoven i de olika områdena.

Fonden finansieras genom att Göteborgs stad säljer av ett antal fastigheter som lika gärna kan ägas och förvaltas av privata fastighetsägare. Det innebär att vi frigör pengar, utan att det belastar skattebetalarna. Genom att fokusera på arbete och anställningsbarhet kommer dessutom pengarna tillbaka till staden i form av ökade skatteintäkter och minskade bidragsutbetalningar. Varje göteborgare som går från bidrag till jobb innebär lågt räknat 180 000 kronor till stadens kassa.

För att vända utvecklingen i de särskilt utsatta områdena bedöms det krävas 2 600 nya jobb. Det skulle innebära drygt 450 miljoner kronor extra om året till Göteborgs stad och att investeringen betalar tillbaka sig inom bara några år. Det är naturligtvis fantastiskt för Göteborg som stad, men allra mest för alla de människor som får ett jobb och därmed tar viktiga steg mot att integreras i det svenska samhället. Varje barn som ser sina föräldrar gå till jobbet varje dag är en seger inte bara för dem och deras familjer, utan för Göteborg som stad.

Axel Josefson (M), Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs stad

Nina Miskovsky (M), Kommunalråd sociala roteln Göteborgs stad