Främst drabbas de studenter som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa så som depressioner och utmattningssyndrom, skriver debattören.
Främst drabbas de studenter som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa så som depressioner och utmattningssyndrom, skriver debattören. Bild: CHRISTINE OLSSON / TT

Varför ska inte studenter kunna sjukskrivas på deltid som alla andra?

I dag kan studenter enbart sjukskrivas på heltid eller inte alls. Detta leder till att flera studenter tvingas avbryta sin utbildning när sjukskrivningsperioden är slut i stället för att ha möjlighet att successivt återgå till studierna, skriver Joel Andreasson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Studenter mår i regel sämre än sina yrkesverksamma jämnåriga. Trotts detta har vi studenter sämre möjligheter till sjukskrivning och återhämtning. Främst drabbas de studenter som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa så som depressioner och utmattningssyndrom.

För en lyckad återgång till studierna krävs det att du successivt kan börja studera igen. Att gå från noll till hundra är aldrig en bra idé eftersom det kan öka risken för återfall, något som de som drabbats av till exempel en utmattning kan vittna om. Det handlar alltså om att skapa goda förutsättningar för dig som student att bli frisk från din sjukdom för att sedan kunna gå tillbaka till studierna och faktiskt klara av dem.

ANNONS

Samma villkor

Det är här våra politiker sviker oss studenter. Det finns i dag en bred parlamentarisk majoritet som är för att ändra i lagen så att studenter ska ha rätt att sjukskriva sig på samma villkor som yrkesarbetande. Det finns faktiskt färdiga utredningar och förslag på riksdagens och regeringens bord. Så varför händer inget? Jag kan dessvärre inte se någon annan förklaring än att studenter är inte en prioriterad samhällsgrupp.

Vad måste då göras? Studenter måste få möjligheten att sjukskrivas på deltid för att successivt kunna återgå till sina studier. Det måste vara möjligt att bli sjukskriven på kvarts- och trekvartsfart.

Detta ger möjlighet för studenter att bli fullt återhämtade i tid till examen och sina yrkesverksamma liv samt minskar risken för återfall.

Det behövs också mer resurser till studenthälsan. Studenthälsan på landets högskolor och universitet är i dag underfinansierade vilket resulterar ilång väntetid för att få hjälp. Det behövs mer utbildad personal eftersom detta är bland de första instanserna som studenter söker sig till när de mår dåligt.

I dag har studenter en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att den student som blir sjuk belånar sig för att överleva under en hel månads tid

Utöver dessa förslag så behöver studenters karenstid sänkas till 14 dagar. Ekonomisk stress är en enorm faktor för studenters dalande psykiska hälsa. Detta gör sig påmint i dagens ekonomiska läge där studenters redan dåliga ekonomi förvärras av inflation och hyreshöjningar. I dag har studenter en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att den student som blir sjuk belånar sig för att överleva under en hel månads tid. Pengar som alltså ska betalas tillbaka trotts att studenten i fråga inte haft möjlighet att studera.

ANNONS

Inför valet 2022 stod 6 av 8 partier bakom deltidssjukskrivning av studenter när de frågades av Sveriges förenade studentkårer. Det är dags att politiker visar att ni tar studenters hälsa på allvar. Jag vill inte behöva återkomma efter valet 2026 och säga att ingenting har hänt. Visa under denna mandatperiod att ni faktiskt bryr er om sjuka studenter.

Joel Andreasson, ordförande för Stockholms Socialdemokratiska Studentklubb

ANNONS